วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นอร์เวย์เตรียมขึ้นแท่นชาติแรกในโลก ใช้พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบ

ประเทศ​นอร์เวย์​กำลัง​ก้าว​สู่​การ​พัฒนาการ​ใช้​พลังงาน​ทดแทน​อย่าง​เต็ม​รูป​แบบ เพื่อ​บรรเทา​ปัญหา​ต่างๆจาก​การ​เปลี่ยนแปลงสภาพ​ภูมิ​อากาศ โดย​มี​การ​คาดการณ์​ว่า​นอร์เวย์​จะ​กลาย​เป็น​ประเทศ​แรก​ของ​โลก​ที่​ใช้​พลังงาน​ไฟฟ้า​อย่าง​เต็ม​รูป​แบบ ซึ่ง​จะ​มี​การ​ผลัก​ดัน​เพื่อ​ให้​เกิด​ความ​ยั่งยืน ด้าน​หน่วย​งาน​ที่​วาง​แผน​งาน​ด้าน​เรื่อง​พัฒนา​พลังงาน​ทดแทนโครงการ​พลังงาน​สี​เขียวเผย​ว่า ​เป็นไปได้​ที่​นอร์เวย์​จะ​สามารถ​ใช้​พลังงาน​ไฟฟ้า​ได้​ทั้งหมด​ใน​ปี 2593

นอร์เวย์​เป็น​ประเทศ​ที่​มี​การ​ใช้​รถ​พลังงาน​ไฟฟ้า​มาก​ที่สุด​ใน​โลก ปัจจุบัน​มี​การ​ใช้​แหล่ง​พลังงาน​ไฟฟ้า​ใน​นอร์เวย์​มาก​กว่า 96% โดย​มา​จาก​การ​ใช้​รถยนต์​ไฟฟ้า​จำนวน​กว่า 110,000 คัน​ใน​ประเทศ ซึ่ง​รัฐบาล​เพิ่ง​ประกาศ​ว่า​จะ​ไม่​มี​การ​ใช้​ยาน​พาหนะ​ที่​ขับเคลื่อน​โดย​เชื้อเพลิง​จาก​ซาก​ดึกดำบรรพ์ (fossil fuel) ใน​นอร์เวย์​หลังจาก​ปี​ พ.ศ.2568 ทั้งนี้ ศักยภาพ​อย่าง​ของ​การ​ใช้​พลังงาน​ทดแทน​จะ​ช่วย​ระงับ​ปัญหา​การ​เปลี่ยนแปลง​สภาพ​ภูมิ​อากาศ ลด​การ​ปล่อย​ก๊าซ​เรือน​กระจก และ​การ​สูญเสีย​งาน​ใน​อุตสาหกรรม​น้ำมัน​ที่​นอร์เวย์​กำลัง​เผชิญ​อยู่ อีก​ทั้ง​ยัง​เป็น​การ​สร้าง​งาน​รวม​ถึง​เทคโนโลยี​ใหม่ๆ ซึ่ง​คาด​ว่า​จะ​มี​การ​เซ็น​สัญญา​กับ​บริษัทกว่า 100 แห่ง

อย่างไรก็ตาม ขณะ​นี้​ยัง​มี​ความ​พยายาม​อย่าง​มาก​ใน​การ​เปลี่ยน​ไป​ใช้​รถยนต์​ไฟฟ้า​ของ​ภาค​อุตสาหกรรม​การ​ขนส่ง หาก​สำเร็จ​ตามเป้าหมาย​ก็​จะ​ทำให้​นอร์เวย์​ก้าว​เป็น​ผู้​นำ​ใน​การทำงาน​ด้าน​สภาพ​ภูมิ​อากาศ พร้อม​กับ​เป็น​สังคม​แห่ง​การ​ใช้​พลังงาน​ไฟฟ้า​อย่าง​เต็ม​รูป​แบบ​ของ​โลก.

ประเทศ​นอร์เวย์​กำลัง​ก้าว​สู่​การ​พัฒนาการ​ใช้​พลังงาน​ทดแทน​อย่าง​เต็ม​รูป​แบบ เพื่อ​บรรเทา​ปัญหา​ต่างๆจาก​การ​เปลี่ยนแปลงสภาพ​ภูมิ​อากาศ... 24 ส.ค. 2560 13:57 24 ส.ค. 2560 13:57 ไทยรัฐ