วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดิจิทัลไทยแลนด์ ฝันให้ไกลไปให้ถึง

คงต้องยอมรับว่าทุกวันนี้... โลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีก้าวเข้ามามีบทบาทกับชีวิตคนมากขึ้น

การเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างสิ้นเชิง ซึ่งประเทศไทยภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลชุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็เร่งเครื่องเดินหน้าปฏิรูปประเทศในทุกมิติ

ตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”

ใช้นวัตกรรม...เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสรรค์ ใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ ทรัพยากรอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ให้รู้เอาไว้ด้วยว่า “แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” มีเป้าหมายในภาพรวม 4 ประการ ได้แก่ 1.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ หันมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ 2.สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

3.เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล และ 4.ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงาน การให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ...ประสิทธิผล

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะเห็นว่ารัฐบาลพยายามผลักดัน...นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ให้ความครอบคลุมทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ...ภาคการเกษตร ผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสคนพิการ สามารถเข้าถึง...ใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆของรัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

มีการรวบรวม...แปลงข้อมูล องค์ความรู้ของประเทศ ทั้งระดับประเทศ ระดับท้องถิ่นให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึง นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างง่าย...สะดวก โดยประชาชนมีความรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร มีทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

จึงถือเป็นความท้าทายสำคัญของรัฐบาลชุดนี้ว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่...? ท่ามกลางสภาพแวดล้อมเชิงดิจิทัลต่างๆที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) บอกว่า รัฐบาลโดยท่านนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ มีนโยบายชัดเจนในการผลักดันประเทศไทยให้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตั้งแต่ฐานราก...เพื่อเข้าถึงชุมชน การให้บริการสุขภาพของประชาชน

นับรวมไปถึงการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล ซึ่งต้องทำในทุกระดับ

นอกจากนี้ ยังต้องเตรียมพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิด “ดิจิทัลพาร์ค”...“ดิจิทัลคอมมูนิตี้” และ “สมาร์ทซิตี้” เพื่อเดินหน้าไปสู่...“ดิจิทัลไทยแลนด์” อย่างเต็มตัว

จับตา “ดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง 2017” (Digital Thailand Big Bang 2017) งานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ ภายใต้แนวคิด Digital Transformation Thailand โลกเปิด...เราปรับ...ประเทศเปลี่ยน ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2560 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

กระทรวงดิจิทัลฯ เจ้าภาพหลักร่วมด้วยภาครัฐ...เอกชนจากทั่วทุกมุมโลก ขนเทคโนโลยีสุดล้ำมาโชว์เต็มพื้นที่หวังพลิกโฉมประเทศสู่ดิจิทัลไทยแลนด์เต็มตัว อย่างน้อยๆก็สร้างการรับรู้เร่งให้ทุกภาคส่วนของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม...หันมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ...สังคม

ที่สำคัญ...คือความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัลที่กำลังจะมาถึง ในการก้าวสู่ “เศรษฐกิจดิจิทัล” แห่งอนาคต ดร.พิเชฐ ย้ำว่า ดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบงเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการประกาศความพร้อมในการขับเคลื่อนประเทศไทยที่จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ...สังคม ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พร้อมให้คำปรึกษาด้านการใช้ดิจิทัลเพื่อพัฒนาธุรกิจ การลงทุนจากหน่วยงานรัฐ

“งานนี้เป็นมหกรรมการแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างสร้างสรรค์...ประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด”

หน่วยงานทั้งภาครัฐ...เอกชน รัฐวิสาหกิจทั้งในและต่างประเทศตอบรับเข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยเฉพาะ Global Entrepreneurship Network (GEN)...องค์กรไม่แสวงหากำไรที่ทำหน้าที่สร้างเครือข่ายของสตาร์ตอัพใน 165 ประเทศทั่วโลก ซึ่งมี มร.โจนาธาน ออร์ทแมนส์ ประธานและผู้ร่วมก่อตั้งก็จะมาร่วมในงานนี้ด้วย

คราคร่ำด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจากทั่วทุกมุมโลกที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ผ่านเวทีการสัมมนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับแนวหน้าของประเทศไทย...ที่พลาดไม่ได้คือ กูรูแนวหน้าด้านดิจิทัลชื่อดังจากต่างประเทศ มร. เจฟ ฮอฟแมน ผู้ร่วมก่อตั้ง Priceline มหาเศรษฐีวงการสตาร์ตอัพ, มร.ราฟาเอโล ดิแอนเดรีย พ่อมดแห่งโดรน, มร.
แอนโทนี บาร์การ์ กูรูเรื่องภัยไซเบอร์ฯ

ไฮไลต์อีกส่วนที่ต้องติดตามอย่ากะพริบตาคือ การประกาศความร่วมมือด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลระดับนานาชาติ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในภาพรวมการจัดงานจะแบ่งเป็น 4 โซนหลัก...โซนที่ 1 “Digital Ecosystem” พื้นที่นำเสนอต้นกำเนิดนวัตกรรม...เทคโนโลยี เพื่อการประยุกต์ใช้ เกิดการใช้งานได้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งเทคโนโลยีปัจจุบันและเทคโนโลยีอนาคต รวมทั้งการก่อกำเนิด...ผู้ประกอบการดิจิทัล (Digital Entrepreneurs)

โซนที่ 2 “Digital Community and Smart City” พื้นที่นำเสนอการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลของชุมชน และเปิดพื้นที่เมืองอัจฉริยะให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสประสบการณ์เมืองแห่งอนาคต โซนที่ 3 Digital Park พื้นที่นำเสนอ Thailand Opportunity สัมผัสบรรยากาศ...ชมแผนการส่งเสริมในดิจิทัลพาร์คที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทย ทั้งด้านกายภาพ มาตรการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนจากนานาประเทศ

สุดท้าย...โซนที่ 4 Digital Playground พื้นที่นำเสนอไอเดีย ทดลองผลงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ แบ่งเป็น Co-working Space, Maker Space และ New Innovations...นำเสนอไอเดียใหม่ๆในการประกอบธุรกิจ รวมถึงอาชีพในอนาคต รวมถึงกิจกรรมที่ต้องดูให้รู้...การแข่งขันโดรนของเหล่าเซียน การแข่งขันหุ่นยนต์ การแข่งขันเกม e-Sports และกิจกรรมเวิร์กช็อปที่น่าสนใจอีกมากมาย

ฝากประชาสัมพันธ์กันไว้ล่วงหน้า สำหรับผู้สนใจจะเข้าร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน สามารถลงทะเบียนฟรีได้ที่ www.digitalthailandbigbang.com  ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ย้ำว่า รัฐบาลมีนโยบายมุ่งพัฒนา...ปฏิรูปประเทศไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ ดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบงจะทำให้หลายคนได้เริ่มเห็นเค้าโครงที่ชัดเจนมากขึ้น เพราะนอกจากความชัดเจนในกรอบการทำงานแล้ว รัฐบาลอาจใช้เวทีนี้ประกาศความพร้อมที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางทางดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

“ไทยแลนด์ 4.0”...เส้นทางสู่...“ดิจิทัลไทยแลนด์” เต็มรูปแบบต้องใช้เวลากว่าจะไปถึงเป้าหมาย...การเตรียมพร้อมสร้างฐานรากที่มั่นคงเป็นเรื่องจำเป็น ฝันให้ไกลแล้วต้องไปให้ถึง.

คงต้องยอมรับว่าทุกวันนี้... โลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีก้าวเข้ามามีบทบาทกับชีวิตคนมากขึ้น การเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ 24 ส.ค. 2560 13:42 24 ส.ค. 2560 13:42 ไทยรัฐ