วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทร.มอบรางวัลการออกแบบตราสัญลักษณ์ 'กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ'

"กองทัพเรือ" จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ" เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี ของการก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งแรก...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 ส.ค. 60 ที่หอประชุมกองทัพเรือ พล.ร.อ.พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ" สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี ของการก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงจากทหารเรือแห่งแรก

กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ ได้จัดให้มีการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ" สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี ของการก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.) แห่งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ตราสัญลักษณ์ที่มีความสวยงาม แสดงถึงภาพลักษณ์ของกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือยุคใหม่ที่ทันสมัย สามารถนำไปใช้ในด้านการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสร้างความนิยมกองทัพเรือจากสาธารณชน รวมทั้งเป็นการสร้างแบรนด์ในการประชาสัมพันธ์การแพร่สัญญาณภาพและเสียงของกิจการฯ ให้เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลาย ซึ่งการจัดประกวดในครั้งนี้มีนักออกแบบให้ความสนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 300 คน และคณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานทั้งหมดจนเหลือเพียง 10 ชิ้นสุดท้าย ที่สื่อความหมายได้ดีที่สุด มีแนวคิดการออกแบบน่าสนใจ มีความสวยงาม มีองค์ประกอบครบถ้วน เป็นที่จดจำได้ง่าย และดึงดูดความสนใจ

สำหรับผู้ชนะเลิศการประกวด ได้แก่ นายถวัลย์ ดิษฐสุธรรม ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และของที่ระลึก และมอบของที่ระลึกให้กับผู้ที่ได้รับคัดเลือกอีก 9 คน สัญลักษณ์คลื่นความถี่วิทยุ (Radio Frequency) ออกแบบที่แสดงถึงความเป็นสากล สัญลักษณ์ที่ทันสมัย มีพลวัตรในตัวเอง เพื่อสื่อถึงความเท่าทัน พร้อมกับการสร้างสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่ง แสดงภาพถึงความถี่ที่ครอบคลุม และกว้างไกล สัญลักษณ์สมอเรือ คลี่คลายมาจากตราสัญลักษณ์กองทัพเรือ แสดงอัตลักษณ์ของความเป็น "กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ" รวมทั้งสะท้อนถึงการเป็นสื่อหลักด้านความมั่นคง และการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โทนสี Navy Blue คือ สัญลักษณ์ของทหารเรือ.

"กองทัพเรือ" จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ" เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี ของการก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งแรก... 24 ส.ค. 2560 13:11 24 ส.ค. 2560 13:30 ไทยรัฐ