วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แก้ด้วยความเข้าใจ

เห็นข่าว พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงเรื่องที่นาย Steve Trent ผู้อำนวยการบริหาร Environmental Justice Foundation (EJF) เข้าพบ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม บอกชื่นชมทุกหน่วยงานของไทยที่ใช้ความพยายามทุ่มเททำงานร่วมกันแก้ปัญหาด้านแรงงาน ด้านการประมงและด้านการควบคุม

แสดงถึงพัฒนาการทางบวก

เสนอให้ ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับภูมิภาค เพื่อประชาสัมพันธ์เสนอความสำเร็จของไทยในแนวทางการแก้ปัญหา IUU และ EJF พร้อมสนับสนุนไทยในการทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ในที่สุด

พลเอกประวิตร ย้ำว่า ประเทศไทยได้พัฒนากฎหมาย จัดการกองเรือประมงให้มีขนาดที่เหมาะสม พัฒนาระบบติดตาม ควบคุมและเฝ้าระวัง คุ้มครองแรงงานประมง ไม่ให้มีการค้ามนุษย์

สนับสนุนต่อต้านประมงผิดกฎหมาย

เป็นวาระที่สำคัญของอาเซียน และผลักดันให้อาเซียนมีนโยบายการประมงร่วมกัน ขณะนี้ไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากประเทศที่มีปัญหาไปสู่ประเทศต้นแบบแก้ปัญหาทำประมงผิดกฎหมาย รัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ มุ่งเน้นทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมและให้ทุกส่วนราชการเร่งดำเนินงานให้มีผลในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ และเห็นชอบแผนปฏิบัติการที่จัดทำตามข้อเสนอแนะของสหรัฐอเมริกา

จากรายงานการค้ามนุษย์ TIP Report ปี 2560 ให้หน่วยงานนำไปปฏิบัติอย่างเข้มงวดให้แล้วเสร็จเป็นรูปธรรม ภายในธันวาคม 2560 พลเอกประวิตร ขอให้ทุกหน่วย เร่งรัดทุกด้านให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะผลการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐทุกรายที่เกี่ยวข้อง ความคืบหน้าคดีสำคัญ และคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน

ปัญหาการทุจริต การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในการคัดแยกผู้เสียหายและการคุ้มครองพยาน การบังคับใช้กฎหมายจริงจังพัฒนาความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐต่อต้านการค้ามนุษย์

ทำงานกับภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชนมากขึ้น และให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เชิญ นางวีรวรรณ มอร์สบี ที่ได้รับรางวัล TIP Report Hero ปี 60 จากกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกา แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาในคณะทำงานปราบปรามอาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดต่อเด็กและเยาวชน

ทุกส่วนราชการจำเป็นต้องทำงานหนักร่วมกันอย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนให้มากขึ้น ต้องไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับ “วงจรการค้ามนุษย์” โดยเด็ดขาด

ขอให้ร่วมกันทำหน้าที่ให้ดีที่สุด โดยยึดหลักมนุษยธรรมและคำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

มุ่งแก้ปัญหาสู่ความยั่งยืนให้ได้.

“เพลิงพยัคฆ์”
pluengpayak@thairath.co.th 

ทุกส่วนราชการจำเป็นต้องทำงานหนักร่วมกันอย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนให้มากขึ้น ต้องไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับ “วงจรการค้ามนุษย์” โดยเด็ดขาด 24 ส.ค. 2560 10:48 24 ส.ค. 2560 13:38 ไทยรัฐ