วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไข้หวัดใหญ่ 2009 ระบาดในศูนย์พักพิงผู้อพยพที่สบเมย เด็กป่วย 3 ราย (คลิป)

(ภาพจาก เจ้าหน้าที่ศูนย์พักพิง)

หวัดใหญ่ 2009 (H1N1) ระบาดในศูนย์พักพิงผู้อพยพที่สบเมย แม่ฮ่องสอน เด็กป่วย 3 ราย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าประเมิน พร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ พร้อมสั่งห้ามผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ 14 วัน คุมการแพร่กระจายเชื้อโรค...

วันที่ 24 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน ได้รายงาน วิทยุด่วนที่สุดที่ มส.0018.2/667 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ด้วยมีโรคระบาดไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 (H1N1) ในพื้นที่พักพิงผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบ ศูนย์บ้านแม่ลามาหลวง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดยได้รับการยืนยันผลตรวจโรคจากภาคพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้ได้รับเชื้อดังกล่าว จำนวน 3 ราย ได้แก่ เป็นเด็กหญิงอายุ 1 ปี, 4 ปี และ 16 ปี 


เบื้องต้น นายวิภาสกร กิติคำ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอสบเมย ได้ประสานงานไปยังสาธารณสุขอำเภอสบเมย นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อควบคุมโรคและประเมินสถานการณ์ พร้อมทั้งประสานกับองค์กรเอกชน IM นำแพทย์และพยาบาลเข้าพื้นที่พักพิงเพื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณโรงพยาบาลสนามในศูนย์พักพิง หอพัก บ้านเรือน และสถานที่เสี่ยง พร้อมทั้งห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงกลุ่มองค์กรเอ็นจีโอ ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข เข้าไปในศูนย์พักพิงอย่างเด็ดขาด เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 กันยายน 2560 หรือจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคให้อยู่ในวงจำกัด

ทั้งนี้ แหล่งข่าวที่ทำงานในศูนย์พักพิง เปิดเผยว่า ในแต่ละศูนย์ของ จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีประชากรรวมกันไม่ต่ำกว่า 20,000 คน ยังคงมีการเคลื่อนไหวเดินทางเข้า-ออก ระหว่างศูนย์พักพิงกับพื้นที่ในรัฐคะยา และรัฐกอทูเล ประเทศเมียนมาตลอดเวลา ทั้งที่สถานการณ์การสู้รบในประเทศเพื่อนบ้านได้ยุติลงแล้ว แต่ยังคงมีผู้อพยพเดินทางเข้ามายังศูนย์พักพิงชายแดนไทยไม่เคยขาด และยังคงมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถึงแม้จะส่งไปยังประเทศที่สามบ้างแล้วก็ตาม ซึ่งคาดว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่นำเชื้อโรคต่างๆ เข้ามาแพร่ระบาดในศูนย์พักพิง ส่งผลให้เกิดผลกระทบทั้งในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจและด้านสาธารณสุขอย่างกว้างขวาง

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ภายในศูนย์พักพิงผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบ ศูนย์บ้านแม่ลามาหลวง เพื่อความไม่ประมาท นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.ตาก ได้สั่งการให้นายปรีดา ฟุ้งตระกูลชัย ปลัดอำเภอหัวหน้าศูนย์พักพิงฯ บ้านแม่หละ อ.ท่าสองยาง นายรัตนกุล สังขศิลา ปลัดอำเภอหัวหน้าศูนย์พักพิงฯบ้านอุ้มเปี้ยม อ.พบพระ และนายสันติ อินทนิล ปลัดอำเภอหัวหน้าศูนย์พักพิงบ้านนุโพ อ.อุ้มผาง เฝ้าระวังใกล้ชิด อาทิ โรงพยาบาล โรงเรียน หอพัก และตามบ้านเรือนราษฎร รวมทั้งสถานที่เสี่ยงอื่นๆ ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าออกศูนย์ฯ และหากพบผู้ป่วยหรือต้องสงสัย ให้กักตัวแยกออกจากกลุ่ม และแจ้งแพทย์ทันที เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดภายในศูนย์ฯ

ในขณะที่ นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด ได้แถลงเกี่ยวกับเชื้อ H1N1 ที่ระบาดทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ว่าขณะนี้มีการป้องกันและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบวิธีการป้องกันโรค มีการรณรงค์ให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย และรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม ส่วนวัคซีนขณะนี้ทางกระทรวงเริ่มทยอยส่งมาหลังจากที่ขาดแคลนมาระยะหนึ่ง

หวัดใหญ่ 2009 (H1N1) ระบาดในศูนย์พักพิงผู้อพยพที่สบเมย แม่ฮ่องสอน เด็กป่วย 3 ราย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าประเมิน พร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ พร้อมสั่งห้ามผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ 14 วัน คุมการแพร่กระจายเชื้อโรค 24 ส.ค. 2560 08:23 24 ส.ค. 2560 10:20 ไทยรัฐ