วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“ออมสิน” เร่งแก้หนี้นอกระบบ

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยความคืบหน้าแก้ปัญหาหนี้นอกระบบว่า จากยอดการลงทะเบียนขอรับสวัสดิการแห่งรัฐ 14.1 ล้านราย พบว่า ในจำนวนนี้ 1.3 ล้านราย มีปัญหาหนี้นอกระบบและได้มาลงทะเบียนกับธนาคารออมสิน 430,000 ราย วงเงิน 23,000 ล้านบาทนั้น ล่าสุด ธนาคารออมสินได้ช่วยเหลือแก้หนี้นอกระบบไปแล้ว 150,000 ราย อนุมัติสินเชื่อไปแล้ว 40,000 ราย วงเงินสินเชื่อประมาณ 1,600-1,700 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการพิจารณาของธนาคารอีกประมาณ 60,000 ราย ส่วนที่เหลือประมาณ 40,000-50,000 รายนั้น ธนาคารได้ปฏิเสธการให้สินเชื่อ เนื่องจากไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ หรือมีที่อยู่ไม่ชัดเจน

ส่วนที่เหลือ 280,000 คน กำลังอยู่ระหว่างติดตามแก้ไขหนี้ เนื่องจากลูกหนี้ กลุ่มนี้ไม่ได้เดินทางเข้ามาติดต่อกับธนาคาร โดยธนาคารออมสินได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้ส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปหาลูกหนี้นอกระบบเหล่านี้ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งถือเป็นการดำเนินนโยบายตลาดเชิงรุกตามนโยบายที่ได้รับการมอบหมายจากปลัดกระทรวงการคลังและ รมว.คลัง

สำหรับอุปสรรคของลูกหนี้รายย่อยคือ ยังคงมีความกังวล เพราะไม่มั่นใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติความช่วยเหลือจากธนาคารหรือไม่ บางคนยังไม่มีรายได้เนื่องจากตกงาน จึงไม่สามารถยื่นขอกู้กับธนาคารออมสินได้ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาภาพรวมภาระการชำระหนี้ธนาคารออมสินเมื่อเทียบกับเจ้าหนี้นอกระบบแล้วแตกต่างกันมาก โดยในส่วนธนาคารออมสินมีภาระดอกเบี้ยเพียง 0.85% ต่อเดือน ขณะที่หนี้นอกระบบคิดอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 20-30% ต่อเดือน.

จากยอดการลงทะเบียนขอรับสวัสดิการแห่งรัฐ 14.1 ล้านราย พบว่า ในจำนวนนี้ 1.3 ล้านราย มีปัญหาหนี้นอกระบบและได้มาลงทะเบียนกับธนาคารออมสิน 430,000 ราย วงเงิน 23,000 ล้านบาทนั้น ล่าสุด ธนาคารออมสินได้ช่วยเหลือแก้หนี้นอกระบบไปแล้ว 24 ส.ค. 2560 08:21 24 ส.ค. 2560 08:21 ไทยรัฐ