วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คนใช้เน็ตชายขอบนั่งกินแห้ว บอร์ด กสทช.นั่งจ้ำจี้รอ “สตง.”

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช. ได้เห็นชอบตามที่สำนักงาน กสทช.เสนอ เรื่องหนังสือชี้แจงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เกี่ยวกับ โครงการจัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในพื้นที่ชายขอบหรือเน็ตชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน ที่บอร์ด กสทช.ไม่ได้มีความเห็นเพิ่มเติม เพราะสำนักงาน กสทช. ได้ชี้แจงครบถ้วนทุกประเด็นแล้ว จึงต้องรอ สตง.ทำหนังสือตอบกลับมายัง กสทช.ก่อน บอร์ด กสทช.จึงจะพิจารณาอนุมัติโครงการเน็ตชายขอบได้

ทั้งนี้ ตามกรอบเวลาการทำงานของสำนักงาน กสทช.เดิม จะมีการลงนามในสัญญาภายใต้กรอบระยะเวลาในวันที่ 31 ส.ค. โดยมีพื้นที่ที่เปิดให้บริการในเดือน ธ.ค. ไม่น้อยกว่า 15% เดือน มี.ค. 2561 ต้องเปิดให้บริการ 60% และเดือน ก.ค. 2561 เปิดให้บริการครบ 100% โดยกำหนดอัตราค่าบริการไว้แล้ว โดยค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีความเร็ว 30 ต่อ 10 Mbps ต่อเดือนต่อครัวเรือน ต้องไม่เกิน 200 บาท และยังมีแพ็กเกจพิเศษสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่มีความต้องการความเร็วอินเตอร์เน็ตต่ำกว่าที่กำหนด เช่น แพ็กเกจความเร็ว 10 Mbps ราคาประมาณ 100 บาทต่อเดือน แพ็กเกจความเร็ว 15 Mbps ราคาประมาณ 150 บาทต่อเดือน.

ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช. ได้เห็นชอบตามที่สำนักงาน กสทช.เสนอ เรื่องหนังสือชี้แจงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เกี่ยวกับ โครงการจัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในพื้นที่ชายขอบหรือเน็ต 24 ส.ค. 2560 08:03 24 ส.ค. 2560 08:04 ไทยรัฐ