วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แจกที่ดินให้เกษตรกร!

นายสมปอง อินทร์ทอง เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ส.ป.ก. มีพื้นที่ที่มีความพร้อม เพื่อนำมาจัดสรรให้เกษตรกร 6 จังหวัด เนื้อที่รวม 16,746 ไร่ สามารถรองรับเกษตรกรได้ 1,384 ราย ประกอบด้วย จังหวัดสระแก้ว นครราชสีมา ชลบุรี กาญจนบุรี สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ โดยได้เริ่มนำร่องในจังหวัดนครราชสีมา ที่ทำการส่งมอบแล้ว 3 แปลง เนื้อที่ 2,095 ไร่ เกษตรกรได้รับจัดสรร 185 ราย และที่จังหวัดสระแก้ว จะส่งมอบในวันที่ 28 ส.ค.นี้ ที่จะมีการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูป ที่ อ.โคกสูง โดย ส.ป.ก.ได้ยึดคืนพื้นที่ในจังหวัดสระแก้ว จำนวน 10 แปลง เนื้อที่ 3,342 ไร่ ในพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อำเภอโคกสูง อรัญประเทศ วัฒนานคร และวังน้ำเย็น เพื่อนำมาจัดสรรให้เกษตรกรรายละ 6 ไร่ มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ จำนวน 303 ราย

“ในพื้นที่ที่เหลือ ส.ป.ก.จะนำมาจัดสรรให้เกษตรกร เพื่อใช้ทำการเกษตรในเดือน ก.ย.เป็นต้นไป ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 2,978 ไร่ เกษตรกรได้รับจัดสรร 389 ราย เน้นเลี้ยงแพะเป็นหลัก ชลบุรี จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 1,129 ไร่ เกษตรกรได้รับจัดสรร 49 ราย เน้นปลูกปาล์มน้ำมัน สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 972 ไร่ เกษตรกรได้รับจัดสรร 114 ราย เน้นปลูกกล้วยหอม ส้มโอ มะพร้าวน้ำหอม และเชียงใหม่ จำนวน 5 แปลง เนื้อที่ 5,960 ไร่ เกษตรกรได้รับจัดสรร 300 ราย เน้นปลูกส้ม”.

ส.ป.ก. มีพื้นที่ที่มีความพร้อม เพื่อนำมาจัดสรรให้เกษตรกร 6 จังหวัด เนื้อที่รวม 16,746ไร่ สามารถรองรับเกษตรกรได้ 1,384 ราย ประกอบด้วย จังหวัดสระแก้ว นครราชสีมา ชลบุรี กาญจนบุรี สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ โดยได้เริ่มนำร่องในจังหวัด 24 ส.ค. 2560 07:54 24 ส.ค. 2560 07:54 ไทยรัฐ