วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มอบบัตรประจำตัวประชาชน ชนเผ่าซาไก พัทลุง 23 คน เป็นคนไทยสมบูรณ์ 100%

ปลัดจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีมอบทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ชนเผ่า 'เงาะป่าซาไก' จำนวน 23 คน ที่อาศัยอยู่มาช้านานในเทือกเขาบรรทัด ให้ได้รับสิทธิ์เป็นคนไทย 100%  

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ที่อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง นายศิลป์ชัย รามณีย์ ปลัดจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีมอบทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ชนเผ่ามานิ หรือเงาะป่าซาไก อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ที่อาศัยอยู่ในเทือกเขาบรรทัดในจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล และตรัง มาเป็นเวลาช้านานจำนวนผู้เข้ารับบัตรประจำตัวประชาชนเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ จำนวน 23 คน และยังได้รับสิทธิ์ในการดูแลรักษาพยาบาลเท่ากับคนไทยทั่วไป โดยเป็นบัตรทองจากของสาธารณสุขอำเภอป่าบอน กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายพรชัย สุขโสม นายอำเภอป่าบอน เป็นผู้ดำเนินการให้.

ปลัดจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีมอบทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ชนเผ่า 'เงาะป่าซาไก' จำนวน 23 คน ที่อาศัยอยู่มาช้านานในเทือกเขาบรรทัด ให้ได้รับสิทธิ์เป็นคนไทย 100% 24 ส.ค. 2560 05:42 24 ส.ค. 2560 07:09 ไทยรัฐ