วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

17 รายชื่อ รางวัลหนังสือซีไรต์ พ.ศ. 2560 ผ่านเข้ารอบแรก

ผลการคัดเลือกหนังสือ รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) พ.ศ. 2560 ประเภทเรื่องสั้นรอบแรก (Long List)

ผลการคัดเลือกหนังสือ รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) พ.ศ. 2560 ได้พิจารณาลงมติคัดเลือกให้ผลงานเรื่องสั้น ที่ส่งเข้าประกวดจำนวนทั้งหมด 57 เรือง ผ่านเข้ารอบแรก (Long List) จำนวน 17 เรื่อง มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.กลับสู่โลกสมมุติ                                              รัชศักดิ์ จิรวัฒน์
2.กลางฝูงแพะหลังหัก                                          อุมมีสาลาม อุมาร
3.ความโดดเดี่ยวของนักวิ่งระยะไกล                          วิกรานต์ ปอแก้ว
4.เงาแปลกหน้า                                                 อนิมมาล เล็กสวัดิ์
5.ดั่งเรือนร่างไร้องคาพยพ                                     ภู กระดาษ
6.นักแสดงสด                                                   สาคร พูลสุข
7.บ้านเมืองผม                                                  จำลอง ฝั่งชลจิตร
8.ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งเศร้า                                     จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์
9.ผู้ปลอมแปลงสิงโต                                           เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์
10.ร้านหนังสือแมวฮกเกี้ยน                                   นฤพนธ์ สุดสวาท
11.เรากำลังกลายพันธุ์                                         เกริกศิษฎ์ พละมาตร์
12.ลืมตาตื่นอีกครั้ง ในเวลาอันสมควร                       ปองวุฒิ รุจิระชาคร
13.สิงโตนอกคอก                                              จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท
14.เสน่หานุสรณ์                                                เงาจันทร์
15.อันเป็นที่รัก                                                  นทธี ศศิวิมล
16.อาคเนย์คะนึง                                                อนุสรณ์ ติปยานนท์
17.อีกา                                                           จารุพัฒน์ เพชราเวช

17 รายชื่อ ผลการคัดเลือกหนังสือ รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) พ.ศ. 2560 ประเภทเรื่องสั้นรอบแรก (Long List) 24 ส.ค. 2560 02:24 24 ส.ค. 2560 02:30 ไทยรัฐ