วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดุสิตเดินหน้าลดขยะ จัดทำ “ธนาคารขยะ”

ดุสิตจัดโครงการธนาคารขยะ ตามนโยบายลดขยะของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ นายบรรลือ สุกใส ผู้อำนวยการเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สำนักงานเขตดุสิตได้ดำเนินการตามนโยบายกรุงเทพมหานคร ที่จะลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน จึงจัดโครงการธนาคารขยะขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้องและขยายผลไปสู่พื้นที่ชุมชนและโรงเรียน จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ และประชาชนที่สนใจสามารถนำขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก โลหะ ฯลฯ มาฝากกับโครงการธนาคารขยะ โดยเจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการรับฝากในวันที่ 25 ส.ค.60 เวลา 13.00-15.00 น. บริเวณหน้าห้อง One Stop Service ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต.

ดุสิตจัดโครงการธนาคารขยะ ตามนโยบายลดขยะของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ นายบรรลือ สุกใส ผู้อำนวยการเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สำนักงานเขตดุสิตได้ดำเนินการตามนโยบายกรุงเทพมหานคร 24 ส.ค. 2560 01:17 24 ส.ค. 2560 01:17 ไทยรัฐ