วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไข้เลือดออกไม่เป็นแค่เด็ก แนวโน้มผู้ใหญ่เป็นมากขึ้น

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.2560 นพ.เมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล ผอ.กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า จากการสำรวจผู้ป่วยโรคไข้เลือด ออกในพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.-12 ส.ค.2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,069 ราย โดยเขตที่พบมากที่สุดคือ เขตสะพานสูง เขตบางซื่อ และเขตลาดพร้าว ซึ่ง ช่วงอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ ช่วงอายุ 10-14 ปี และมีแนวโน้มว่าเชื้อไข้เลือด ออกจะขยายไปสู่ประชาชนที่มีอายุมากขึ้นกว่าเดิม จึงจะมีการเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมหาวิทยาลัย รวมทั้งสถานประกอบการประเภทต่างๆ และให้ความรู้แก่อายุรแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยให้มีความเข้าใจในการวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกที่มีอาการไม่ชัดเจนให้ครอบคลุมมากขึ้น เนื่องจากในอดีตจะเป็นการเน้นย้ำกับกลุ่มกุมารแพทย์เป็นหลัก.

นพ.เมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล ผอ.กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า จากการสำรวจผู้ป่วยโรคไข้เลือด ออกในพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.-12 ส.ค.2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,069 ราย 24 ส.ค. 2560 01:16 24 ส.ค. 2560 01:16 ไทยรัฐ