วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มก.-ทบ.ลงนามพัฒนางานวิจัยสนับสนุนภารกิจกองทัพ

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกองทัพบก (ทบ.) โดย พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก และ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มก. ทั้งนี้ ดร.จงรักกล่าวว่า การวิจัยร่วมกับ ทบ. เป็นภาพลักษณ์ใหม่ที่แสดงให้เห็นว่า ทหารไทยมีความสามารถในการผลิตยุทโธปกรณ์ได้เองในปริมาณที่เหมาะสม ขณะที่ มก.มีองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมที่เข้มแข็งไม่แพ้องค์ความรู้ด้านเกษตร และพร้อมร่วมมือกับ ทบ.

พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์กล่าวว่า ทบ.และ มก.ร่วมมือ อย่างต่อเนื่อง งานวิจัยบางส่วนได้นำไปสู่การใช้งานแล้ว ทั้งการดำรงสภาพยุทโธปกรณ์ การยืดอายุการใช้ และการสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อสนับสนุนภารกิจของกองทัพ นับเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ สำหรับงานวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดใช้จริงในกองทัพ เช่น การผลิตชุดแม่พิมพ์สำหรับยางกันซึมและชุดแหวนยางกันซึมที่ใช้ในปืน ปกค.25 (M198), ระบบควบรวมการติดต่อสื่อสาร การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมตรวจจับการบุกรุกป่า, โครงการพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก เพื่อการตรวจการณ์ภายในอาคาร และล่าสุดคือ การออกแบบและผลิตชุดแหวนยางกันซึมที่ใช้ในปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบแบบ 34 GHN45 A1 ขนาด 155 มิลลิเมตร, การผลิตอุปกรณ์เสริมกระสุนทางเลือกสำหรับปืนพกสั้นเพื่อลดการสูญเสีย, การผลิตหน้ากากป้องกันสารพิษทางทหารเพื่อใช้ภายในประเทศ.

ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกองทัพบก (ทบ.) โดย พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก 24 ส.ค. 2560 00:59 24 ส.ค. 2560 00:59 ไทยรัฐ