วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พิษเงินสหกรณ์ “บัญชา” ไขก๊อก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์สื่อสารองค์กรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ส่ง ประกาศเรื่อง “รองอธิการบดีจุฬาฯลาออก” โดยระบุว่า ตามที่ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 22 ส.ค.2560 โดยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ในนามของนายทะเบียนสหกรณ์ ออกคำสั่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินการแจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชุดที่ 52 (พ.ศ.2553-2555) และชุดที่ 53 (พ.ศ.2555-2557) ชดใช้ค่า เสียหาย กรณีนำเงินไปฝากกับสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จำกัด นั้น รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ รองอธิการบดีจุฬาฯ ซึ่งเคยเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 53 ได้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งรองอธิการบดี เพื่อไม่ให้กระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค.2560 เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สำหรับความเสียหายของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เกิดขึ้นจากการนำเงินไปฝากไว้กับสหกรณ์เคหสถาน นพเก้ารวมใจ จำกัด สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 คาดว่าจะมีตัวเลขสูงถึงกว่า 606 ล้านบาท.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์สื่อสารองค์กรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ส่ง ประกาศเรื่อง “รองอธิการบดีจุฬาฯลาออก” โดยระบุว่า ตามที่ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 22 ส.ค.2560 โดยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 24 ส.ค. 2560 00:16 24 ส.ค. 2560 00:16 ไทยรัฐ