วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศาล รธน.รับคำร้อง 36 สนช.ยื่นตีความ ก.ม.ผู้ตรวจฯ อยู่ครบวาระหรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้อง 36 สนช.ปมผู้ตรวจการฯ อยู่ครบวาระขัด รธน.หรือไม่ พร้อมสั่งให้ส่งตัวแทนฝ่ายละ 1 คน ชี้แจง 30 ส.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 ส.ค.60 ศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่เอกสารข่าว หลังจากพิจารณาคำร้องของประธาน สนช.ที่ส่งความเห็น สนช.36 คน มาให้พิจารณาวินิจฉัยว่าร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ผ่านความเห็นชอบของ สนช.มาตรา 56 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ กรณีให้ผู้ตรวจการแผ่นดินดำรงตำแหน่งจนครบวาระ โดยศาลมีคำสั่งให้รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยเนื่องจากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในรัฐธรรมนูญมาตรา 148 วรรคหนึ่ง และแจ้งให้ประธาน สนช.ทราบเพื่อพิจารณามอบหมายให้ส่งตัวแทน สนช.เสียงข้างน้อย ซึ่งเป็นผู้ส่งความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจำนวน 1 คน และผู้แทนจาก สนช.เสียงข้างมากที่ลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวจำนวน 1 คน มาชี้แจงพร้อมทำความเห็นเป็นหนังสือต่อศาล ในวันที่ 30 ส.ค. เวลา 13.30 น.

ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้อง 36 สนช.ปมผู้ตรวจการฯ อยู่ครบวาระขัด รธน.หรือไม่ พร้อมสั่งให้ส่งตัวแทนฝ่ายละ 1 คน ชี้แจง 30 ส.ค.นี้ 23 ส.ค. 2560 18:15 23 ส.ค. 2560 20:40 ไทยรัฐ