วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร.10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.สตูล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยใน จ.สตูล ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

วันที่ 23 ส.ค.60 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัย ที่เกิดจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ทำให้เกิดฝนตกปริมาณมากในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ของประเทศไทย ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนราษฎร พื้นที่ทำการเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์ในจังหวัดสตูล ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พล.อ.บัณฑิตย์ มลายอริยศูนย์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เดินทางไปให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยเป็นการเร่งด่วน และเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ใน อ.ละงู อ.ทุ่งหว้า และ อ.มะนัง ณ หอประชุมโรงเรียนกำแพงวิทยา อ.ละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1,500 ครอบครัว

สำหรับ จ.สตูล ได้รับผลกระทบจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ทำให้เกิดฝนตกปริมาณมากในพื้นที่จังหวัดสตูล ตั้งแต่วันที่ 11-15 ส.ค.60 ได้รับความเสียหายรวม 7 อำเภอ 28 ตำบล 139 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวน 23,236 คน และราษฎรเสียชีวิต 1 ราย พื้นที่การเกษตรเสียหาย 5,175 ไร่ ในอำเภอละงู ได้รับความเสียหาย 5 ตำบล 43 หมู่บ้าน อำเภอมะนัง 2 ตำบล 15 หมู่บ้าน และอำเภอทุ่งหว้า 3 ตำบล 13 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 8,231 คน

ทั้งนี้ปัจจุบันสถานการณ์การเกิดอุทกภัยได้คลี่คลายลง แต่ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางพื้นที่ ในตอนเช้า เวลา 09.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎร ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย หมู่ 7 (เกาะหลีเป๊ะ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ม.7 (เกาะหลีเป๊ะ) อ.เมืองสตูล จำนวน 500 ครอบครัว รวมทั้งพระราชทานเงินสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต และพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทานด้วย ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยใน จ.สตูล ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 23 ส.ค. 2560 16:40 23 ส.ค. 2560 18:50 ไทยรัฐ