วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'มีชัย' ไม่รู้ กกต.ทดลองระบบ ลต.ถูกหรือไม่ ย้ำไม่ส่งแย้งร่าง ก.ม. กสม.

"มีชัย" ย้ำไม่ส่งความเห็นแย้ง ร่างกฎหมาย กสม. ยัน กรธ.ไม่จำเป็นเข้าร่วมสังเกตการณ์ทดลองระบบเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 60 ที่รัฐสภา นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวว่า กรธ.จะไม่ทำความเห็นแย้งใดๆ ต่อร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงมติผ่านร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวแล้ว ส่วนกรณีที่ กสม.มีความเห็นแย้งและท้วงติงใน 6 ประเด็นนั้น หาก สนช.ลงมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญร่วม 3 ฝ่ายเพื่อพิจารณา กรธ.จะส่งบุคคลที่เกี่ยวข้อง อาทิ นางจุรี วิจิตรวาทการ กรธ. ที่เป็น กมธ.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วย กสม.ใน สนช.เข้าไปร่วม

เมื่อถามถึงกรณีที่ กสม.มีข้อท้วงติงร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วย กสม.ลักษณะว่าการจัดทำเนื้อหามีเจตนาไม่สุจริต และมองว่าการลดเกรด กสม.ไทยไม่ใช่เป็นความผิดของ กสม.ชุดปัจจุบัน นายมีชัย กล่าวว่า การที่ กสม.ไทยถูกลดเกรดจากองค์กรสากล เป็นเพราะ กสม.ชุดก่อนหน้าจริง แต่ปมปัญหาคือการสรรหาที่มีกรรมการสรรหาไม่หลากหลาย และไม่ครอบคลุมสังคมในวงกว้าง ดังนั้น กรธ.จึงจำเป็นต้องแก้ไขในประเด็นดังกล่าว อีกทั้งการประชุมองค์กรสากลที่ผ่านมา ที่ กสม.ทำหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ ไม่มีสิทธิออกเสียงหรือให้ความเห็นใดๆ ได้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ กสม.ไทยถูกลดเกรด ดังนั้นสิ่งที่ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วย กสม.จึงบัญญัติขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา

เมื่อถามถึงกรณีที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทดลองระบบเลือกตั้ง ส.ส.ด้วยบัตรเลือกตั้งใบเดียว ตามแนวคิดที่ กรธ.ออกแบบไว้เพื่อจัดทำร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ว่า ตนไม่ทราบว่าเขาได้ทำถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากแนวทางดังกล่าวยังไม่เข้าสู่การนำไปบัญญัติเป็นร่างกฎหมาย แต่เมื่อ กกต.ทดลองแล้วพบปัญหาหรืออุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน สามารถส่งเป็นข้อเสนอมายัง กรธ.ได้ ขณะที่ กรธ.ไม่จำเป็นต้องไปร่วมสังเกตการณ์ด้วย

"มีชัย" ย้ำไม่ส่งความเห็นแย้ง ร่างกฎหมาย กสม. ยัน กรธ.ไม่จำเป็นเข้าร่วมสังเกตการณ์ทดลองระบบเลือกตั้ง 23 ส.ค. 2560 16:18 23 ส.ค. 2560 16:53 ไทยรัฐ