วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชวนผู้สูงวัยแต่งชุด นร. เข้าโรงเรียนผู้สูงอายุ หวังป้องกันอัลไซเมอร์

อบต.หนองชุมพล นำร่องชวนผู้สูงอายุ กว่า 50 คน แต่งชุดนักเรียนร่วมกิจกรรม "กล้วยไม้ วัยใส" หลักสูตรนาน 3 เดือน พัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มคุณค่า หวังแก้ปัญหาโรคซึมเศร้า อัลไซเมอร์

วันที่ 23 ส.ค.60 นางนฤมล สุภาแพ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองชุมพล "กล้วยไม้ วัยใส" รุ่นที่ 1 ณ ที่ทำการ อบต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย โดยมี นักเรียนสูงอายุ ซึ่งมีอายุระหว่าง 60-80 ปี เข้าร่วมโครงการกว่า 50 คน ร่วมร้องเพลงชาติ นำสวดมนต์หมู่ และเต้นแอโรบิกออกกำลังกาย ด้วยความสนุกสนานพร้อมเพรียง 

นางนฤมล เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้สูงอายุบางคนตนอยู่ตามลำพังเพราะลูกหลานต้องไปทำงานนอกบ้าน ทำให้ผู้สูงอายุเกิดภาวะความอ่อนแอทางจิตใต ช่องว่างระหว่างวัย ทำให้บางคนมีปัญหาทางอารมณ์และจิตใจเป็น โรคซึมเศร้า อัลไซเมอร์ ทาว อบต.หนองชุมพล จึงร่วมกับ รพ.เขาย้อย และผู้นำชุมชนจัดทำโครงการ "กล้วยไม้ วัยใส" เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เติมเต็มคุณค่าทางด้านจิตใจ สร้างเสริมเพิ่มพูนพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนคลังปัญญาระหว่างผู้สูงอายุ ตลอดจนให้ผู้สูงอายุได้แสดงถึงศักยภาพของตนโดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ที่สั่งสม เพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้อยู่คู่กับชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคคลรุ่นหลัง

สำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองชุมพล "กล้วยไม้ วัยใส" รุ่นที่ 1 เริ่มเปิดโครงการตั้งแต่วันนี้ โดยจะจัดกิจกรรมทุกวันพุธของสัปดาห์ ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือนหรือ 14 สัปดาห์ โดยผู้สูงอายุจะต้องแต่งกายชุดนักเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก นางนฤมล นายก อบต.หนองชุมพล ที่ใช้เงินส่วนตัวจัดซื้อให้

ส่วนกิจกรรมการเรียนรู้จะแบ่งเป็น 3 หมวดหลักสูตรการเรียนรู้หลัก คือ 1.หมวดกลุ่มวิชาชีวิตและสุขภาพ โดยกลุ่มวิชานี้จะประกอบด้วย หัวข้อ การใช้ชีวิตในวัยสูงอายุ, การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้, การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ สุขภาพอารมณ์, การออกกำลังกายอาหารและโภชนาการ, การดูแลสุขภาพช่องปาก, การถ่ายทอดภูมิปัญญา พร้อมกิจกรรมนันทนาการ อาทิ กิจกรรมเข้าจังหวะ, ดนตรี, ร้องเพลง และการนวดแผนไทยธรรมชาติบำบัด 2.หมวดกลุ่มวิชาชีพ โดยกลุ่มวิชานี้จะเป็นการฝึกอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้, การเรียนรู้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง, การปฏิบัติงานฝีมือต่างๆ, การจัดการสภาพแวดล้อมและที่พักที่เหมาะสม, การนำหลักศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน, เรียนรู้การทำสมาธิวิปัสสนา ฯลฯ และ3 หมวดกลุ่มวิชาการ ซึ่งกลุ่มวิชานี้จะเรียนรู้เรื่องกฎหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ, การทำจิตอาสาเพื่อชีวิตและสังคม, การใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อการสื่อสาร, การอดออมในวัยสูงอายุ, การเรียนรู้เรื่องสุขภาพและโรคเรื้อรังที่พบมากในวัยสูงอายุ ตลอดจน ข้อควรระวังในการใช้ยา ฯลฯ

ด้านนายสง่า ตันมั่นคง อายุ 70 ปี ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ เปิดเผยว่า เคยนั่งมโนภาพว่าเมื่อสูงอายุขึ้น ตนอาจเป็นคนแก่ที่ต้องอยู่เหงาเดียวดาย เพราะลูกหลานต้องไปทำงานจนไม่มีเวลามาดูแลใกล้ชิด และตนเองก็ไม่รู้จะทำอะไร ต้องนั่งจับเจ่าใช้ชีวิตแบบไร้คุณค่าเหมือนคนแก่ทั่วๆ ไป เมื่อรู้ว่า อบต.หนองชุมพลจัดโครงการนี้ขึ้นรู้สึกตื่นเต้น และรีบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ทันทีเพราะนอกจากเป็นการคลายเหงา มีโอกาสพบปะพูดคุยกับคนวัยเดียวกันแล้ว ดูจากรูปแบบกิจกรรมและสาระของโครงการ ยังได้ออกกำลังกาย ช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรง และมีความรู้เพิ่มขึ้นอีกด้วย คาดว่ากิจกรรมนี้จะช่วยให้ตนและเพื่อนผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในสังคมมากขึ้น และชอบที่จะได้กลับมาใส่ชุดนักเรียนรู้สึกเหมือนกลับมาเป็นเด็กนักเรียนอีกครั้ง อยากให้มีการจัดโครงการฯ ดีๆ เช่นนี้ต่อไป และขยายไปยังทุกพื้นที่ทั่วประเทศด้วย

อบต.หนองชุมพล นำร่องชวนผู้สูงอายุ กว่า 50 คน แต่งชุดนักเรียนร่วมกิจกรรม "กล้วยไม้ วัยใส" เข้าโรงเรียนผู้สูงอายุ หลักสูตรนาน 3 เดือน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มคุณค่า หวังแก้ปัญหาโรคซึมเศร้า อัลไซเมอร์ 23 ส.ค. 2560 15:06 23 ส.ค. 2560 17:51 ไทยรัฐ