วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมาคมภริยาทหารเรือ มอบเงินสนับสนุน กรมแพทย์-สถานศึกษา ทร.

สมาคมภริยาทหารเรือ มอบเงินสนับสนุนกิจการกรมแพทย์ทหารเรือ และทุนการศึกษาแก่สถานศึกษาสังกัดกองทัพเรือ...

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.60 เวลา 10.30 น. นางปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานพิธีมอบเงินสนับสนุนกิจการกรมแพทย์ทหารเรือและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจ่าที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกองทัพเรือ ณ สโมสรสัญญาบัตร กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนตากสิน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานครโดยมีผู้ร่วมพิธีประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ผู้แทนสถานศึกษาสังกัดกองทัพเรือและคณาจารย์และนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือการมอบเงินสนับสนุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกิจการด้านการแพทย์ทั้งในด้านวิทยาการ และการรักษาพยาบาลให้มีคุณภาพ รวมทั้งกิจการด้านการศึกษาในการจัดหาอุปกรณ์ ด้านการบริหารจัดการฐานข้อมูล และเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนจ่า โดยมีผู้แทนหน่วยเข้ารับเงินจากหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ 7 หน่วยงานได้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทันตกรรมที่ 1 ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และสถานศึกษาในสังกัดกองทัพเรือจำนวน 7 หน่วย ได้แก่

โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ กรมการขนส่งทหารเรือ โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ กรมแพทย์ทหารเรือและโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 4,316,750 บาท.

สมาคมภริยาทหารเรือ มอบเงินสนับสนุนกิจการกรมแพทย์ทหารเรือ และทุนการศึกษาแก่สถานศึกษาสังกัดกองทัพเรือ... 23 ส.ค. 2560 14:40 23 ส.ค. 2560 14:48 ไทยรัฐ