วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


เลี้ยงลูกแบบไหน เสริมพัฒนาการลูกดีที่สุด?

เจนนิส ยังพิชิต และสองแฝด จาณีน-เจส.

การเป็นคุณแม่ยุคใหม่ที่อ่านเยอะ รู้เยอะ จนเกิดความเครียดและวิตกกังวลในการเลี้ยงดูลูกให้ถูกต้องตามทฤษฎี เบบี้มายด์ อัลตร้ามายด์ กลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อทารกตั้งแต่แรกเกิด จึงจัดเสวนา “ผิดหรือถูก เลี้ยงลูกแบบไหน เสริมพัฒนาการลูกดีที่สุด?” เพื่อสร้างกำลังใจและความเชื่อมั่นให้กับคุณแม่มือใหม่ในการเลือกวิธีการเลี้ยงลูกตามสัญชาตญาณของความเป็นแม่ที่รู้ดีที่สุดว่า สไตล์การดูแลแบบใดที่เหมาะกับธรรมชาติของลูก โดยชวนผู้เชี่ยวชาญมาร่วมให้คำแนะนำแก่คุณแม่ได้เลี้ยงลูกอย่างมีความสุขที่สุด และเป็นธรรมชาติของตัวเองและลูกมากที่สุด

ศ.พญ.อุมาพร ตรังคสมบัติ กล่าวว่า สมัยก่อนการเลี้ยงลูก ไม่ได้มีหลักวิชาอะไร แต่ปัจจุบันมีองค์ความรู้ภายใต้แนวคิด positive youth development หรือการพัฒนาเชิงบวก ซึ่งเป็นผลงานของนักวิจัยที่หลายประเทศนำไปใช้ในการพัฒนาเด็ก โดยการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนั้น ต้องการมากกว่าร่างกายที่แข็งแรง, เรียนหนังสือเก่งหรือมีนิสัยดี ฯลฯ แต่ต้องมีการ สร้างคุณลักษณะบางอย่างให้เกิดขึ้นในตัวของเด็ก ได้แก่ สร้างตัวตนที่แข็งแกร่ง วินัยและความสามารถที่จะบังคับตน อุปนิสัยและค่านิยมบวก ทักษะ ชีวิต ความรักที่จะเรียนรู้ สร้างความสุขให้ตนเองได้ ทั้งนี้ เครื่องมือสร้างรากแก้วที่สำคัญที่สุดก็คือ ชีวิตที่ดีของพ่อแม่ที่ต้องสามารถจัดการกับความเครียดในตนเองและดูแลชีวิตคู่ให้ดี ซึ่งจะทำให้ชีวิตครอบครัวมีความสงบสุข รวมทั้งมีเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูก ทั้งการสื่อสารที่ดี การจัดการกับอารมณ์ของลูกอย่างเหมาะสม การสร้างวินัยในชีวิต, รับมือกับพฤติกรรมของลูกอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้าน พญ.เสาวภา พรจินดารักษ์ กล่าวว่า สัมพันธภาพที่ดีระหว่างพ่อแม่และลูกเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเมื่อลูกรู้สึกเชื่อมโยงและมั่นใจในตัวพ่อแม่ ลูกก็จะรู้สึกมั่นใจในตัวเองได้ การเลี้ยงลูกเชิงบวกจึงเข้ามาช่วยตอบโจทย์ เป็นการ เลี้ยงดูที่เน้นการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ไม่เน้นลงโทษ ไม่ใช้อารมณ์ เน้นการฝึกให้ลูกคิดวิเคราะห์ และร่วมตัดสินใจ แม้ลูกตัดสินใจผิดพลาด ก็ต้องเรียนรู้ผลของการกระทำด้วยตนเอง โดยที่พ่อแม่ไม่ซ้ำเติมแต่จะช่วยเสริมพลังใจ แล้วลูกจะค่อยๆคิดเป็น รับผิดชอบเป็น

โอกาสนี้คุณแม่ที่มาร่วมฟังการเสวนา เจนนิส (โสภณพนิช) ยังพิชิต คุณแม่ลูกแฝด บอกว่า การเลี้ยงลูกตนเชื่อในเซนส์ของตัวเอง 80% เลย มีแค่ 20% ที่อาจจะอ่านตำราต่างๆบ้าง เพราะลูกแต่ละคนมีธรรมชาติที่แตกต่างกันจริงๆ ตอนแรกก็เป็นคุณแม่สายอนามัย แต่พอลูกเริ่มโตขึ้น เราก็ขยับมาเป็นคุณแม่สายแอดเวนเจอร์ เพราะเราเห็นว่า การพาลูกไปทำกิจกรรมต่างๆ ช่วยเสริมพัฒนาการของเด็กๆได้ดีมาก.

การเป็นคุณแม่ยุคใหม่ที่อ่านเยอะ รู้เยอะ จนเกิดความเครียดและวิตกกังวลในการเลี้ยงดูลูกให้ถูกต้องตามทฤษฎีเบบี้มายด์ อัลตร้ามายด์ กลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อทารกตั้งแต่แรกเกิด... 23 ส.ค. 2560 14:36 23 ส.ค. 2560 14:39 ไทยรัฐ