วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มก. จับมือ ทบ. วิจัยยุทโธปกรณ์พัฒนากองทัพ หวังลดงบฯ ใช้งานได้จริง

มก. จับมือกองทัพบก ร่วมวิจัยยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนากองทัพ ใช้งานได้จริง ผลิตในประเทศ ประหยัดงบฯ เผยหน้ากากป้องกันสารพิษจากน้ำยางพาราพร้อมผลิต ต.ค.นี้ เล็งปั้นนักวิจัยรุ่นใหม่ จากนิสิต ม.เกษตรฯ และ นักเรียนนายร้อย จปร.

วันที่ 23 ส.ค.60 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กองทัพบก โดย พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก และ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ดร.จงรัก กล่าวว่า ทบ.ร่วมมือกับ มก.เป็นระยะเวลานาน มีผลงานวิจัยที่ใช้ได้จริง ไม่ใช่อยู่บนหิ้ง การวิจัยร่วมกับ ทบ. ถือเป็นภาพลักษณ์ใหม่ ที่แสดงให้เห็นว่า ทหารไทยมีความสามารถในการผลิตยุทโธปกรณ์ได้เอง ในปริมาณที่เหมาะสม ทำให้กองทัพเป็นที่น่าเกรงขาม ขณะที่ มก. มีองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม ที่เข้มแข็งไม่แพ้องค์ความรู้ด้านเกษตร และพร้อมร่วมมือ ในอนาคตเราอาจเป็นผู้ส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์บางประเภทได้ เช่น หน้ากากป้องกันสารพิษ เป็นต้น และอยากให้มีการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ทั้งฝ่ายนิสิตมก. และนักเรียนนายร้อย มาทดแทนนักวิจัยรุ่นเก่า 

ด้าน พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ กล่าวว่า ทบ.และ มก.ร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ก็ยังมีงานวิจัยที่จะก้าวเดินไปด้วยกัน งานวิจัยบางส่วนได้นำไปสู่การใช้งานแล้ว สนองตอบความต้องการของระบบได้ ทั้งการดำรงสภาพยุทโธปกรณ์ การยืดอายุการใช้ และการสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อสนับสนุนภารกิจของกองทัพ นับเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจของทั้งสองฝ่าย ส่งผลให้ ทบ. สามารถพึ่งพาตนเอง วิจัยได้ตามต้องการ มีคุณภาพ มาตรฐานเชื่อถือได้ ผลิตได้เองในประเทศ และผลิตได้ทันทีเมื่อต้องการ เป็นผลดีต่อประเทศ ลดการพึ่งพาต่างประเทศ ช่วยประเทศประหยัดงบประมาณมากมาย และยังเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศ เพราะผลงานวิจัยหลังได้ต้นแบบ ขั้นตอนการผลิตจะไปสู่ภาคเอกชนที่จะสร้างงาน 

สำหรับงานวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดใช้จริงในกองทัพ เช่น การผลิตชุดแม่พิมพ์สำหรับยางกันซึมและชุดแหวนยางกันซึมที่ใช้ในปืน ปกค.25 (M198),ระบบควบรวมการติดต่อสื่อสาร การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมตรวจจับการบุกรุกป่า โครงการพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก เพื่อการตรวจการณ์ภายในอาคาร และล่าสุดคือ การออกแบบและผลิตชุดแหวนยางกันซึมที่ใช้ในปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบแบบ 34 GHN45 A1 ขนาด 155 มิลลิเมตร โดย ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ , การผลิตอุปกรณ์เสริมกระสุนทางเลือกสำหรับปืนพกสั้นเพื่อลดการสูญเสีย โดย รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ ,การผลิตหน้ากากป้องกันสารพิษทางทหารเพื่อใช้ภายในประเทศ วิจัยโดย พ.อ.ดร.พิศุทธ์ ดารารัตน์ 

ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. กล่าวว่า คณะนักวิจัยได้รับแจ้งจากกองทัพบกว่าพวกเราเป็นคณะวิจัยกลุ่มแรกในประเทศไทยที่สามารถดำเนินการวิจัยผลิตชุดแม่พิมพ์สำหรับยางกันซึม และชุดแหวนยางกันซึมที่ใช้ในปืน ปกค.25(M198) โดยผ่านการทดสอบการใช้งานได้จริงตามมาตรฐาน ปัจจุบันมีการขยายผลเชิงพาณิชย์และได้รับรองใช้งานจริงในกองทัพบกเรียบร้อยแล้ว

ด้าน พ.อ.ดร.พิศุทธ์ ดารารัตน์ ผู้วิจัยเรื่องหน้ากากป้องกันสารพิษทางทหารเพื่อใช้ภายในประเทศ กล่าวว่า ปัจจุบันทางการทหารมีความต้องการหน้ากากซึ่งเป็นยุทโธปกรณ์เป็นจำนวนมาก ที่ใช้งานอยู่ก็ใช้เป็นเวลานาน ส่วนการจัดซื้อใหม่ก็ต้องนำเข้า ดังนั้นงานวิจัยนี้จะสามารถประหยัดงบประมาณได้เป็นอย่างมาก ซึ่วล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติงบฯ 150 ล้านบาท เพื่อให้ผลิตหน้ากากดังกล่าวโดยใช้น้ำยางพาราภายในประเทศ จำนวน 200 ตัน ผลิตหน้ากาก 50,000 หน้า ภายในปี 2561 โดยในเดือน ต.ค.นี้ จะมีหน้ากากรุ่นแรกออกมาใช้ทดแทนของเก่า 

มก. จับมือกองทัพบก ร่วมวิจัยยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนากองทัพ ใช้งานได้จริง ผลิตในประเทศ ประหยัดงบฯ เผยหน้ากากป้องกันสารพิษจากน้ำยางพาราพร้อมผลิต ต.ค.นี้ เล็งปั้นนักวิจัยรุ่นใหม่ จากนิสิต ม.เกษตรฯ และ นักเรียนนายร้อย จปร. 23 ส.ค. 2560 14:17 23 ส.ค. 2560 15:03 ไทยรัฐ