วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดันตั้งชุมนุมสหกรณ์นาเกลือ แก้ปัญหานายทุนทุบราคา

นายประกอบ เผ่าพงศ์ สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เผยว่า การทำนาเกลือในปัจจุบันต้องประสบปัญหาสภาพอากาศแปรปรวน ขาดแคลนแรงงาน ค่าแรงหาบเกลือสูงขึ้น แต่ราคาเกลือหน้าแปลงนาตกต่ำ ได้แค่เกวียนละ 1,100 บาท ทั้งที่ราคาตลาดอยู่ที่ 1,500-1,700 บาท และด้วยอาชีพทำนาเกลือ ไม่อยู่ในกลุ่มของสินค้าเกษตรเหมือนพืช ประมง และปศุสัตว์ ราชการไม่สามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้ชาวนาเกลืออยู่ในสถานะต่างคนต่างทำนา ไม่มีความเข้มแข็งในการต่อรองซื้อขายเกลือ หลายรายต้องไปกู้ยืมเงินนอกระบบเอามาลงทุนจนเป็นหนี้สิน เพิ่งจะมาปี 2560 นี่เอง กระทรวงเกษตรฯผลักดันให้เกลือเป็นสินค้าเกษตรได้สำเร็จ และสามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรโดยใช้ระบบสหกรณ์

“สหกรณ์นาเกลือก่อตั้ง 17 ปี ขาดทุนมาตลอด สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือได้ ทำให้ชาวนาเกลือไม่รู้เรื่องระบบการรวมกลุ่มแล้วสมาชิกจะได้อะไร เพื่อให้สหกรณ์เข้มแข็ง ตัดปัญหาการกู้ยืมเงินนอกระบบ แต่วันนี้กฎหมายเอื้อให้เราเข้ามาช่วยดูแลได้ จึงได้มีการปรับระบบการทำงานของสหกรณ์ใหม่ ด้วยการให้เจ้าหน้าที่ทำงานเชิงรุก แบบเคาะประตูให้ความรู้ชาวบ้าน พร้อมเชิญชวนให้ชาวนาเกลือเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์”

นายประกอบ บอกว่า เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาเกลือทั้ง 3 จังหวัด สหกรณ์กรุงเทพฯ จำกัด สหกรณ์การเกษตรนาเกลือ สมุทรสาคร จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ใน จ.สมุทรสาคร สหกรณ์การเกษตรนาเกลือ สมุทรสงคราม จำกัด สหกรณ์นาเกลือบางแก้ว จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด จึงรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง มีการรวมกันซื้อรวมกันขายที่มีขนาดใหญ่ จนเป็นแหล่งรวมเกลือทะเลได้จำนวนมากๆ เพื่อมีอำนาจต่อรองกับพ่อค้ามากขึ้น รวมทั้งเป็นแหล่งรวมเงินทุนหมุนเวียน เป็นโกดังรองรับเกลือจากสมาชิก ซึ่งการรับซื้อชุมนุมสหกรณ์จะตั้งราคาสูงกว่าตลาดเกวียนละ 200 บาท เพื่อนำเกลือมาเก็บสต๊อกไว้ในตอนที่มีราคาถูก แล้วนำออกขายช่วงมีราคาแพง วิธีการนี้ไม่เพียงจะทำให้เกษตรกร ขายเกลือได้ราคาดีขึ้น การซื้อเกลือตอนถูกขายตอนแพง หลังหักต้นทุนการจัดการยังจะมีการนำรายได้ส่วนต่างๆมาเฉลี่ยแบ่งคืนให้สมาชิก นอกเหนือไปจากเงินปันผลรายปี ทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการขายเกลือถึง 3 ต่อ.

นายประกอบ เผ่าพงศ์ สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เผยว่า การทำนาเกลือในปัจจุบันต้องประสบปัญหาสภาพอากาศแปรปรวน ขาดแคลนแรงงาน ค่าแรงหาบเกลือสูงขึ้น แต่ราคาเกลือหน้าแปลงนาตกต่ำ ได้แค่เกวียนละ 1,100 บาท... 23 ส.ค. 2560 13:14 23 ส.ค. 2560 13:18 ไทยรัฐ