วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สภาสตรีฯ ส่งมอบหนังสือเทิดพระเกียรติ 'สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ'

สภาสตรีแห่งชาติฯ ส่งมอบหนังสือ "85 พรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ" ให้กับบรรณารักษ์ห้องสมุด เพื่อนำเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.60 ดร.วันดี กุญชรยาคง ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย ดร.เรือนแก้ว กุยยกานนท์ แบรนด์ ที่ปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติฯ นางจิตรี จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ และ น.ส.เบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้ร่วมกันมอบหนังสือ " 85 พรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ" ให้กับบรรณารักษ์ประจำห้องสมุด เพื่อนำหนังสือไปเผยแพร่ ณ หอประชุม บ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง

ดร.วันดี กล่าวว่า สภาสตรีแห่งชาติฯได้จัดทำหนังสือ "85 พรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ" ขึ้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 เพื่อเผยแพร่และจารึกพระเกียรติคุณ การมอบหนังสือให้กับห้องสมุดต่างๆ ทั่วประเทศ จะทำให้ประชาชนได้รับรู้พระราชปณิธานอันมั่นคง พระวิริยะอุตสาหะ และพระปรีชาสามารถอันล้ำเลิศในด้านต่างๆ โดยเฉพาะที่มีต่อสภาสตรีแห่งชาติ

ทั้งนี้ หนังสือดังกล่าวสภาสตรีแห่งชาติฯ จะนำไปแจกให้กับองค์กรสมาชิก สถานศึกษา โดยเฉพาะห้องสมุดตามโรงเรียนต่างๆ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หนังสือเล่มนี้ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต เชิญพระฉายาลักษณ์ ภาพพระราชกรณียกิจ พระราชดำรัสที่พระราชทานไว้แก่สภาสตรีแห่งชาติฯ ในโอกาสต่างๆ และยังมีพร้อมภาพดอกไม้ในพระนามาภิไธย ดอกไม้ชื่อพระราชทาน และบทสัมภาษณ์ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการ ในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

ดร.วันดี กล่าวอีกว่า บรรณารักษ์ที่มารับหนังสือครั้งนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่ง หลังจากนี้จะทยอยส่งหนังสือไปยังห้องสมุดต่างๆ ที่แสดงความจำนงไว้ สภาสตรีแห่งชาติฯหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับทุกหน่วยงาน จะเป็นเอกสารอ้างอิงที่สำคัญ และมีคุณค่า

สภาสตรีแห่งชาติฯ ส่งมอบหนังสือ "85 พรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ" ให้กับบรรณารักษ์ห้องสมุด เพื่อนำเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 23 ส.ค. 2560 12:39 23 ส.ค. 2560 13:37 ไทยรัฐ