วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เอ็นทรานซ์ใหม่ ถอดรหัสการติว

หลายๆคนก็ยังเป็นกังวลกับระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ ที่เริ่มถูกนำมาใช้ในปีนี้ เมื่อที่ประชุม อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แถลงข่าวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561

หนีไม่พ้น...“นักเรียน” และ “ผู้ปกครอง” ที่จะต้องปรับเนื้อปรับตัวกันขนานใหญ่

นับรวมไปถึงสถาบันติว โปรแกรมติวชั้นนำต่างๆ ที่ก็ต้องพากันปรับโปรแกรม เพื่อรองรับกับระบบใหม่ “TCAS” ย่อมาจาก Thai University Central Admission System ที่ถูกขนานนามว่าเป็น “เอ็นทรานซ์แบบ 4.0” ตามความเข้าใจที่ผิดบ้างถูกบ้างของใครหลายๆคน

แท้ที่จริงแล้ว TCAS เป็นแบบไหน...ยังไงกัน? ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่บอกว่า TCAS เป็นระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่

“TCAS เป็นการผสมระหว่างระบบเดิม คือ เอ็นทรานซ์ เข้ากับระบบแอดมิชชั่น โดยในปีการศึกษา 2561 นี้จะเป็นระบบ TCAS ซึ่งจะมีลักษณะแค่คล้ายกับระบบเอ็นทรานซ์เดิม”

คือ...การสอบครั้งเดียว จากที่ระบบเดิมสอบกันหลายๆรอบ

สรุปให้เข้าใจได้ง่ายก็คือจะเป็นกระบวนการการสอบแบบรับตรง ไล่มาจนถึงการสอบรวมแล้วเลือกคณะหรือสถาบันที่จะเข้าเรียน

“ถ้ามองจากกระบวนการขั้นตอนต่างๆก็จะเห็นได้ชัดว่า แนวคิดของการใช้ระบบนี้ คล้ายกับการคัดกรอง การรับคนของแต่ละสถาบัน ตั้งแต่กระบวนการแรก ไปจนถึงกระบวนการสอบรวม”

โดยมีหัวใจสำคัญคือเรื่องของ Clearing–House เป็นระบบที่ใช้ในการยืนยันสิทธิ์ ตรงนี้แหละที่จะเป็นข้อดีสำคัญของระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบ TCAS

เข้าใจต่อไปอีกว่า “TCAS” มีการคัดคนเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นรอบๆ คือคัดกันตั้งแต่รอบแรกที่เป็นการจัดระเบียบของคนที่จะเข้าเรียนไปในแต่ละสถาบัน ทั้งในด้านของจำนวนและความถนัดตามขั้นตอนแรกของการยื่นพอร์ตฟอลิโอ (Portfolio) ไปแล้ว...แล้วก็สอบตรง และสอบแบบแอดมิชชั่น

ระบบ Clearing-House ก็จะทำการคัดคนไปเป็นรอบๆ คนที่ได้ที่นั่งในมหาวิทยาลัยจากพอร์ตฟอลิโอ หรือจากสอบตรงจะต้องเลือกว่าจะยืนยันที่นั่งนั้นหรือไม่...ถ้ายืนยันก็จะไม่สามารถเข้าสอบรอบใหญ่ได้ แต่...ถ้าจะเข้าสอบรอบใหญ่ ก็ต้องสละสิทธิ์ที่นั่งนั้น...

ตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ไม่ไปกีดกันที่นั่งคนอื่นๆ

ส่วนข้อเสียนั้นก็มี เพราะในการสอบที่เป็นแบบรอบเดียววัดผล และห้วงเวลานับตั้งแต่จบการศึกษา แน่นอนว่าภาระหนักจะตกอยู่ที่ตัวนักเรียนที่จะต้องมีความพร้อมมากกว่าการสอบแบบเดิม ที่สอบหลายรอบ

ในข้อดีของ TCAS ที่เป็นเรื่องของระบบ Clearing และในข้อเสียที่เป็นเรื่องของ “ห้วงเวลา” กับความเข้มข้นที่จะต้องเพิ่มขึ้น เรื่องของ “การติว” จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เด็กๆจะต้องเน้นเป็นพิเศษ

ต้องย้ำว่า “เอ็นทรานซ์ 4.0” แบบ TCAS นั้นเป็นการสอบแบบ “รอบเดียว” และเป็นรอบที่ต้องสละสิทธิ์การสอบตรงทั้งหมดมาแล้ว เรื่องติวที่ต้องเข้ม มุมมอง ธนา ไชยประสิทธิ์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร บ.โอสถสภา จำกัด ที่จัดกิจกรรม OSOTSPA ROAD TO UNIVERSITY กิจกรรมติวเก่าแก่หนึ่งที่ครองใจเด็กไทยกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมานาน และกำลังก้าวเข้าสู่ทศวรรษบนความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้

ธนา บอกว่า ครั้งนี้เป็นระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบใหม่ TCAS กิจกรรมการติวได้มีการพัฒนาในส่วนของการเสริมสร้างความเข้มมากขึ้น และมีการเติมในส่วนของการติว ครูแนะแนวมากขึ้น...

นอกจากนี้ ยังเน้นการนำเอาระบบออนไลน์มาใช้ ติวผ่านยูทูบ ดาวน์โหลดแนวข้อสอบผ่านบาร์โค้ด เจาะ...วิเคราะห์ลงไปที่ตัวข้อสอบ เพื่อมุ่งเน้นถึงการเข้าใจในแนวทางของข้อสอบ

“ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา เราให้ความสำคัญถึงเรื่องของการขยายโอกาส แต่ TCAS ในปีนี้จะเป็นแนวที่เน้นการสอบแบบรอบเดียว ฉะนั้นการเตรียมตัวจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก”

กิจกรรม OSOTSPA ROAD TO UNIVERSITY จึงจะเน้นไปที่การเข้าถึงเป็นสำคัญ โดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่ภูมิภาค ที่มีโอกาสน้อยที่จะเข้าถึงการติว และการเตรียมตัว กิจกรรมต่างๆจะเน้นไปที่การสร้างช่องทางหรือการหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้กับเยาวชนไทยทั่วประเทศ

เพื่อให้สามารถก้าวเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางที่ถนัด ดังนั้นเรื่องของการติว จึงไม่เป็นเพียงการติวในส่วนของข้อสอบที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังเน้นเรื่องของการแนะแนว ทั้งตัวเด็ก ทั้งครูแนะแนวของแต่ละโรงเรียน เพื่อให้สร้างพื้นฐาน...การเตรียมความพร้อม

การสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบ TCAS ในปีนี้...ความพร้อมจะเป็นเรื่องสำคัญมาก OSOTSPA ROAD TO UNIVERSITY เป็นกิจกรรมแรกๆที่เยาวชนจากทั่วประเทศนึกถึงก็อยากจะสร้างความมั่นใจให้มากที่สุด

“ติวเตอร์ทุกคนมีความเข้าใจเป็นอย่างดี...มีการเตรียมความพร้อมมาแล้วก่อนหน้านี้”

วรรณิภา ภักดีบุตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บ.โอสถสภา จำกัด เสริมว่า ทีมติวนอกจากจะติวกันในเรื่องของบทเรียนปกติและเจาะข้อสอบแล้ว ยังเน้นการติวไปในลักษณะของการแนะแนว

ติวเตอร์ที่เข้าร่วม อาทิ ครูพี่แนน สอนภาษาอังกฤษ ครูวิเวียน สอนวิชาชีววิทยา สถาบันเดอะเบรน นำครูจากสถาบัน สอนคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการสอนวิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีวะ และคอร์สเชื่อมโยงจากครูพี่ทาย์ม

“ปีนี้เราเปิดติวในพื้นที่ภูมิภาคที่จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดแรกเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม ตามมาด้วยสกลนคร ลำปาง เชียงราย พิษณุโลก ราชบุรี สงขลาเป็นจังหวัดสุดท้ายเป็นอันเสร็จสิ้นโครงการในเดือนกันยายน”

TCAS ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนไปกับแนวทางการติวที่พัฒนาตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเอ็นทรานซ์แบบ 4.0 สู่การติวแบบ 4.0 นางสาวสลินเกตน์ เบญจกวินเลิศ นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ จ.สกลนคร บอกว่า ในการเข้ามาติวกับกิจกรรม OSOTSPA ROAD TO UNIVERSITY ถือว่าได้ประโยชน์มาก เพราะได้ทั้งเรื่องของการทบทวนบทเรียนที่เรียนมาแล้ว และเจาะไปถึงข้อสอบในการสอบเข้า

ที่สำคัญ...เป็นการติวที่มาถึงในจังหวัด ก็ทำให้ไม่เหนื่อยกับการเดินทางไกลในการไปติวในกรุงเทพฯหรือที่อื่นๆ ส่วนตัวแล้วชอบในทีมติวเตอร์ที่มาติว เพราะติวได้เข้าใจง่าย และยังสนุกไปกับการติวอีกด้วย

“ในปีนี้ที่มีการเปลี่ยนระบบการสอบเข้าเป็น TCAS จากระบบเดิม แรกๆ ก็รู้สึกงงแต่พอมาเข้าร่วมกิจกรรมการติวที่นี่แล้วก็ทำความเข้าใจมากขึ้น และเตรียมตัวได้มากขึ้น ก็เลยรู้สึกว่า ระบบนี้ง่ายกว่าแบบเดิม เพียงแต่ต้องเตรียมพร้อมให้มากขึ้นเท่านั้นเอง”

“เอ็นทรานซ์ 4.0” ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบใหม่...แพ้ชนะในการได้เก้าอี้เข้าเรียนคณะที่ชอบมหาวิทยาลัยที่ใช่ ที่สุดแล้ว...ความสำเร็จ อยู่ที่การเตรียมพร้อมเป็นสำคัญ.

หลายๆคนก็ยังเป็นกังวลกับระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ ที่เริ่มถูกนำมาใช้ในปีนี้ เมื่อที่ประชุม อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แถลงข่าวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 23 ส.ค. 2560 12:11 23 ส.ค. 2560 12:11 ไทยรัฐ