วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พิษน้ำท่วม ชาวนานครสวรรค์ นำเครื่องมือการเกษตร เข้าโรงตึ๊ง ต่อชีวิต (คลิป)

โรงรับจำนำชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เต็มไปด้วยเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรจำนวนมาก หลังน้ำท่วมในพื้นที่ไม่สามารถทำการเกษตรได้ จนชาวนาเดือดร้อนหนัก ต้องนำอุปกรณ์มาจำนำเพื่อต่อชีวิต..

วันที่ 23 ส.ค.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่การสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ มีชาวนานำเครื่องมือทางการเกษตรมาจำนำเป็นจำนวนมาก โดยนางเปรมจิตต์ ชูเลิศ ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เผยข้อมูลว่า สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชุมแสงแห่งนี้ มีเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรที่เกษตรกรชาวนานำมาจำนำไว้เป็นจำนวนมาก ทำให้สถานที่จัดเก็บมีที่รองรับไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร

เนื่องจาก ที่ผ่านมาทางคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชุมแสงได้เห็นความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนา จึงได้มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ จนไม่สามารถทำการเกษตรได้ ให้สามารถนำเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรของตนเองมาจำนำ โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยที่ถูก อย่างเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท จะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 50 สตางค์ต่อเดือน และเงินต้นไม่เกิน 30,000 บาท จะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาท โดยเกษตรกรชาวนาส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอชุมแสง อำเภอหนองบัว และอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ และพื้นที่จังหวัดข้างเคียง

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดเกษตรกรชาวนา อำเภอชุมแสง อำเภอหนองบัว และพื้นที่ใกล้เคียง ได้นำอุปกรณ์การเกษตร มาจำนำ 184 ราย มีจำนวน 184 เครื่อง เป็นยอดเงินกว่า 2 ล้านบาท โดยยังคงมีเงินทุนสำรองที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและเกษตรกรที่เข้ามารับบริการ.

โรงรับจำนำชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เต็มไปด้วยเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรจำนวนมาก หลังน้ำท่วมในพื้นที่ไม่สามารถทำการเกษตรได้ จนชาวนาเดือดร้อนหนัก ต้องนำอุปกรณ์มาจำนำเพื่อต่อชีวิต.. 23 ส.ค. 2560 10:33 23 ส.ค. 2560 12:50 ไทยรัฐ