วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0

การประชุม ครม.นอกสถานที่ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไฮไลต์สำคัญไม่ใช่อยู่ที่ว่า ชาวโคราชจะเชียร์นายกฯลุงตู่สู้สู้ หรือ นายกฯลุงตู่ปฏิเสธที่จะลงเลือกตั้ง แต่อย่างใด ปฏิกิริยาที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ลงไปพบชาวบ้านในพื้นที่เที่ยวนี้ก็เพื่อจะกระตุ้นให้เกิดการ ขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอีสานอย่างเป็นระบบ ทั้ง การบริหารจัดการน้ำ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้สามารถตอบรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมให้ยั่งยืนสอดรับกับการขับเคลื่อนไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ไม่ว่าจะเป็นการแจกที่ทำกินให้กับประชาชนหรือแก้ปัญหาเดือดร้อนขั้นพื้นฐานอื่นๆ ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับการเดินหน้าประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศเกษตร อุตสาหกรรม เทคโนโลยีในอีกระดับหนึ่ง

เมื่อเร็วๆนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จับมือกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี ขานรับ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมของประเทศไทย ขึ้นมาเป็นครั้งแรก เพื่อสนับสนุนให้ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ของประเทศ ต่อยอด นวัตกรรมและงานวิจัยไปสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าสูง เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ การให้บริการด้านวิศวกรรม การจัดหาผู้ผลิต การทดสอบตลาด ทดสอบคุณภาพสินค้า นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าของสินค้าและลดต้นทุนการผลิต

ทั้งนี้ สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ยอมรับว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันก้าวหน้าไปเร็วมาก ทำให้ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ศูนย์ปฏิรูปการอุตสาหกรรมที่ตั้งขึ้นมาจะเป็นประโยชน์ในการแข่งขันทางธุรกิจในอนาคตเป็นอย่างดี ทำให้อุตสาหกรรมและการเกษตรไทยมีแต้มต่อ อาศัยความคิด การสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆจากงานวิจัยของภาครัฐและเอกชนพัฒนาไปสู่ธุรกิจใหม่ๆด้วยการเรียนรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาจากผู้มีความชำนาญด้านการออกแบบและวิศวกรรมจากผู้นำเทคโนโลยีระดับโลก จากสถาบัน สมาคมที่ร่วมมือกันโดยมีการแสดงเจตนารมณ์เข้ามาให้ความร่วมมือกับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแล้วกว่า 20 หน่วยงาน เป็นการยืนยันว่าการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและการเกษตรของประเทศไทยมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ

พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ให้รายละเอียดไว้ถึงศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเน้นการบริการ 4 ส่วนคือ ITC Match ทำหน้าที่เชื่อมโยง สร้างเครือข่ายร่วมมือกับผู้นำอุตสาหกรรมทั้งในและนอกประเทศเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ ITC Innovate ศูนย์สาธิตและฝึกอบรมร่วมภาครัฐและเอกชน ITC Share แหล่งรวมบริการเครื่องมือเครื่องจักรและ ITC Fund นโยบายสนับสนุนทางการเงินผ่านช่องทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ด้วยภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเหมาะที่จะเป็นฮับในการขับเคลื่อนทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมและเทคโนโลยี ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพเป็นหนึ่งในอาเซียน ขาดแต่การบริหารจัดการที่ดีเท่านั้น.

หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th

การประชุม ครม.นอกสถานที่ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไฮไลต์สำคัญไม่ใช่อยู่ที่ว่า ชาวโคราชจะเชียร์นายกฯลุงตู่สู้สู้ หรือ นายกฯลุงตู่ปฏิเสธที่จะลงเลือกตั้ง แต่อย่างใด 23 ส.ค. 2560 10:29 23 ส.ค. 2560 13:23 ไทยรัฐ