วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Call the shots

มีการแทรกแซงทางไวยากรณ์จากภาษาอื่น หลายภาษา โดยเฉพาะภาษาของพวกยุโรปตะวันออก พวกยุโรปตะวันออกจึงมักจะพูดประโยคภาษาอังกฤษว่า ...✘...Jerry said he would call to me later in the week. เจอร์รี่บอกว่าจะโทรศัพท์มาหาดิฉันใหม่ในสัปดาห์นี้ ผู้อ่านท่านครับ ...✘...call to somebody จะให้ถูกต้อง .../...call somebody

.../...Jerry said he would call me later in the week.

Call ไม่ได้หมายถึง โทรศัพท์ หรือเรียก เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังใช้เป็นกริยา จัดประชุม จัดประท้วง จัดเลือกตั้ง ฯลฯ เช่น The military government has called an emergency session to discuss the crisis. รัฐบาลทหารจัดการประชุมฉุกเฉินเพื่อถกถึงวิกฤตการณ์ นักข่าวฝรั่งถามว่า บูร์กินาฟาโซจะมีการเลือกตั้งเมื่อใด หัวหน้าคณะปฏิวัติตอบว่า According to the new constitution, the election must be called within the next 5 months. ตามรัฐธรรมนูญใหม่ จะต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 5 เดือนข้างหน้า

โผล่เข้ามาในสำนักงานตอนบ่าย 4 ผมได้ยิน ออสการ์พูดขึ้นมาว่า Come on, let’s call it a day and go home. ผู้อ่านท่านครับ call it a day เป็นวลีที่หมายถึง to decide to stop working ตัดสินใจหยุดทำงาน (เพราะทำมากพอแล้วหรือเหนื่อย) ที่ออสการ์พูดก็หมายความว่า หยุดทำงานและกลับบ้านดีกว่า

อีกวลีหนึ่งที่น่าสนใจคือ call the shots หรือ call the tune สื่อถึง อยู่ในตำแหน่งที่จะออกคำสั่งหรือตัดสินใจ It was a job in which John was able to call the shots. ในงานนี้จอห์นมีอำนาจในการออกคำสั่ง.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com

มีการแทรกแซงทางไวยากรณ์จากภาษาอื่น หลายภาษา โดยเฉพาะภาษาของพวกยุโรปตะวันออก พวกยุโรปตะวันออกจึงมักจะพูดประโยคภาษาอังกฤษว่า 23 ส.ค. 2560 10:13 23 ส.ค. 2560 13:22 ไทยรัฐ