วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดันสินค้า “โอทอป” ขึ้นออนท็อป พาณิชย์เพิ่มช่องทางการตลาด

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เดินหน้าเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอทอป) เพื่อผลักดันให้เป็นสินค้า on TOP หรือสินค้าระดับสูงที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง โดยได้เพิ่มช่องทางการจำหน่าย ทั้งผ่านระบบออนไลน์ การวางจำหน่ายในห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ห้างสรรพสินค้า พื้นที่ดิวตี้ฟรีในสนามบิน ร้านค้าส่งค้าปลีก และร้านค้าปลีกชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งจะทำให้ผู้ผลิตมีช่องทางจำหน่ายมากขึ้น ผลักดันให้สินค้าโอทอปเป็นหนึ่งในสินค้าที่ผู้บริโภคมีความต้องการเพิ่มขึ้น

โดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านการค้าปลีก เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, เดอะมอลล์, ท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต, ห้างบิ๊กซี, โลตัส, สยามเจมส์กรุ๊ป, นารายภัณฑ์ ในการนำสินค้าเข้าไปวางจำหน่ายในพื้นที่ รวมถึงผลักดันให้ออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ ด้วยการร่วมมือกับบริษัทคิง เพาเวอร์ นำสินค้าเข้าไปวางจำหน่ายในพื้นที่ดิวตี้ฟรีของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและภูเก็ต ที่มียอดจำหน่ายปีละไม่น้อยกว่า 80 ล้านบาท และกำลังหารือเพิ่มเติมกับสนามบินดอนเมือง เชียงใหม่ และอู่ตะเภา เพื่อนำสินค้าเข้าไปวางจำหน่าย นอกจากนี้ ได้เพิ่มศูนย์กลางการกระจายผลิตภัณฑ์ ผ่านร้านค้าส่ง-ปลีกทั่วประเทศ ทั้งนี้ ในปี 59 ยอดจำหน่ายสินค้าโอทอป สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ถึง 125,200 ล้านบาท และคาดว่าในปี 60 ยอดจำหน่ายจะเพิ่มขึ้น 10% หรือคิดเป็น 137,700 ล้านบาท.

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เดินหน้าเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอทอป) เพื่อผลักดันให้เป็นสินค้า on TOP หรือสินค้าระดับสูงที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 23 ส.ค. 2560 08:35 23 ส.ค. 2560 08:35 ไทยรัฐ