วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.ใจป้ำ! ไฟเขียวงบ 8,820 ล้านบาท จัดหนักให้ 3 หน่วยงานแก้น้ำท่วม-ภัยแล้ง

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นอกสถานที่อย่างเป็นทางการ จ.นครราชสีมา เห็นชอบให้กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมทรัพยากรน้ำ เสนอโครงการที่มีความพร้อม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติมรวม 348 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 8,820 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน 8 พื้นที่จะมีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ 549,700 ไร่ คิดเป็นปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 107 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) รวบรวมพิจารณา และวิเคราะห์ ความเหมาะสมของโครงการและงบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป

“การประชุม กนช.เมื่อวันที่ 9 ส.ค.ที่ผ่านมา เห็นชอบกำหนดพื้นที่แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างเป็นระบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 พื้นที่ ครอบคลุม 18 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดในลุ่มน้ำเลยตอนล่าง ลุ่มน้ำเลยห้วยหลวง ลุ่มน้ำแม่น้ำสงคราม ลุ่มน้ำภูน้ำกัด ลุ่มน้ำชีตอนบน ลุ่มน้ำชีตอนกลาง ลุ่มน้ำมูลตอนบน และลุ่มน้ำมูลตอนล่าง โดยกรมทรัพยากรน้ำและหน่วยงานเกี่ยวข้องได้ดำเนินการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั้งประเทศ พบว่ามีพื้นที่ 84.2 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 40.9 ล้านไร่ สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยทั้งประเทศมีทั้งสิ้น 45.4 ล้านไร่.

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นอกสถานที่อย่างเป็นทางการ จ.นครราชสีมา เห็นชอบให้กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมทรัพยากรน้ำ 23 ส.ค. 2560 08:27 23 ส.ค. 2560 08:27 ไทยรัฐ