วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผ่านแล้วภาษีสรรพสามิต “อภิศักดิ์” แถลงโครงสร้างใหม่ 1-2 วัน

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะ รัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จ.นครราชสีมา ได้เห็นชอบกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ เรื่องโครงสร้างอัตราภาษีสินค้าและบริการ ซึ่งนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ขอแถลงในรายละเอียดภายใน 1-2 วันหลัง ครม.เห็นชอบ

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า ร่างกฎกระทรวงฉบับที่ 29 ที่เสนอ ครม.วันที่ 22 ส.ค. จะมีภาษีเครื่องดื่มที่จะจัดเก็บจากค่าความหวาน โดยเครื่องดื่มน้ำอัดลม น้ำผลไม้ เครื่องดื่มชูกำลัง ชาเขียว หากมีค่าความหวานหรือน้ำตาลมากกว่าที่กฎหมายกำหนดจะต้องเสียภาษีเพิ่มจากปัจจุบัน แบ่งเป็น 6 ระดับคือ 1.ค่าความหวาน 0-6 กรัมต่อ 100 มล.ไม่เสียภาษี ค่าความหวาน 6-8 กรัม ต่อ 100 มล.เสียภาษี 10 สต.ต่อลิตร ค่าความหวาน 8-10 กรัมต่อ 100 มล. เสียภาษี 30 สต.ต่อลิตร ค่าความหวาน 10-14 กรัม ต่อ 100 มล. เสียภาษี 50 สต.ต่อลิตร ค่าความหวาน 14-18 กรัมต่อ 100 มล.เสียภาษี 1 บาทต่อลิตร และค่าความหวาน 18 กรัมต่อ 100 มล. ขึ้นไป เสียภาษี 1 บาทต่อลิตร

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง เปิดเผยว่า ความคืบหน้าอัตราภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใหม่ ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีสรรพสามิต ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 ก.ย.นี้ว่า ในส่วนของอัตราจะนำเข้าที่ประชุม ครม.ในช่วงต้นเดือน ก.ย.เนื่องจากมีผลต่อการกักตุนสินค้า จึงไม่ได้นำมาให้ ครม.พิจารณาพร้อมกับภาษีตัวอื่นในครั้งนี้ ซึ่งเชื่อว่าอัตราภาษีที่จะออกมานั้นไม่กระทบผู้บริโภคอย่างแน่นอน.

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะ รัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จ.นครราชสีมา ได้เห็นชอบกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ 23 ส.ค. 2560 08:25 23 ส.ค. 2560 08:25 ไทยรัฐ