วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จัดข้าวสารสตรีทฟู้ด ตั้งกฎห้ามขายเหล้า

นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัด กทม. เปิดเผยว่า ขณะนี้ สำนักงานเขตพระนคร อยู่ระหว่างเจรจา รวบรวมข้อมูลผู้ค้าที่ถนนข้าวสาร ทั้งร้านประเภทอาคาร แผงค้าทั่วไป เพื่อเตรียมข้อมูล วางกรอบการพัฒนาให้เป็นสตรีทฟู้ด ภายหลัง กทม.จัดระเบียบถนนเยาวราชเป็นสตรีทฟู้ดแล้ว โดยแบ่งเป็น 3 ประเด็นในการเก็บข้อมูล ดังนี้ 1.เวลาการขาย จะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2.ประเภทสินค้าที่ห้ามจำหน่าย เช่น สินค้าประเภทสุรา และ 3.ความเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้ การจอดรถรับส่งผู้โดยสาร อาทิ ตุ๊กตุ๊ก แท็กซี่ ต้องมีจุดรับส่งที่ชัดเจนด้วย ทั้งนี้ ภายในสิ้นเดือน สิงหาคมนี้ จะได้ข้อสรุป ซึ่งระหว่างนี้ห้ามขายสุราบนทางสาธารณะ ห้ามไม่มีให้การตั้งวางสิ่งของบนถนน ส่วนบนทางเท้าอาจจะมีบ้างแต่อยู่ในจุดที่กำหนดไม่กีดขวางทางเดิน และทุกร้านต้องมีถุงขยะ.

นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัด กทม. เปิดเผยว่า ขณะนี้ สำนักงานเขตพระนคร อยู่ระหว่างเจรจา รวบรวมข้อมูลผู้ค้าที่ถนนข้าวสาร ทั้งร้านประเภทอาคาร แผงค้าทั่วไป เพื่อเตรียมข้อมูล วางกรอบการพัฒนาให้เป็นสตรีทฟู้ด 23 ส.ค. 2560 01:37 23 ส.ค. 2560 01:37 ไทยรัฐ