วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ธีระเกียรติ" สั่งจัดงบเคลียร์ค่าน้ำ-ไฟ ร.ร.

ผุดสถานศึกษามาตรฐานอัพคุณภาพในจังหวัด ชูแผนพัฒนาเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. ที่ จ.นครราชสีมา ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังความคิดเห็นการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และสำนักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) เนื่อง ในโอกาส ครม.สัญจร นพ.ธีระเกียรติได้เชิญศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ในภาค 14 ประกอบด้วย ศธจ. นครราชสีมา ศธจ.บุรีรัมย์ ศธจ.ชัยภูมิ และ ศธจ.สุรินทร์ มาหารือ พร้อมทั้งมอบนโยบายให้ ศธจ.เป็นแกนหลักยกระดับคุณภาพโรงเรียนร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) และโรงเรียนเอกชน โดยให้ทุกจังหวัดคัดเลือกโรงเรียน Benchmarks คือเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษามีมาตรฐาน โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับ จะเป็นของรัฐหรือเอกชนก็ได้จังหวัดละ 1 แห่ง จากนั้นกำหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นรูปธรรม เพื่อช่วยพัฒนาโรงเรียนอื่นๆ ภายในจังหวัด ให้เทียบเคียงกับโรงเรียน Benchmarks โดยเป็นกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนเน้นให้เด็กลงมือปฏิบัติจริง การเรียนภาษาอังกฤษโดยดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ ขณะเดียวกันทุกโรงเรียนต้องทำแผนพัฒนาที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่แผนที่เป็นนามธรรม จับต้องไม่ได้

ปลัด ศธ.กล่าวอีกว่า นพ.ธีระเกียรติยังได้หารือกับนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ถึงเรื่องการใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยกำชับ ให้นำไปใช้ดูแลช่วยเหลือสถานศึกษาเป็นหลัก โดย เฉพาะค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียนที่พยายามจ่ายแล้วแต่เกินกำลัง มีหนี้ซ้ำซาก ให้โรงเรียนเหล่านี้สามารถล้างหนี้ได้ และมีเงินเหลือไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำว่าการช่วยเหลือต้องเป็นโรงเรียนที่เดือดร้อนจริงๆ ไม่ใช่ที่แกล้งไม่จ่าย ที่สำคัญปีนี้ รมว.ศธ.ขอให้ สพฐ.ช่วยเรื่องค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียนให้มากกว่าที่ผ่านมา ซึ่งปกติเงินค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียนจะมีเงินพอจ่ายได้เพียง 4-5 เดือนเท่านั้น ที่เหลือต้นสังกัดอาจจะช่วยจ่ายให้ 1 หรือ 2 เดือน แต่ปีนี้มีนโยบายให้ช่วยเพิ่มขึ้นคือ เคลียร์หนี้ย้อนหลัง และวางบิลจ่ายให้จนถึงปัจจุบันให้มากที่สุด โดยอาจจะช่วยจ่ายให้ประมาณ 10 เดือน.

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. ที่ จ.นครราชสีมา ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่าจากการที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังความคิดเห็นการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 23 ส.ค. 2560 01:32 23 ส.ค. 2560 01:32 ไทยรัฐ