วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พ.ร.บ.พัสดุใหม่ส่งผลเสียผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบัน แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) 19 แห่ง ได้ออกแถลงการณ์ถึง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่บังคับใช้ในวันที่ 23 ส.ค.2560 ว่า พ.ร.บ.ดังกล่าวอาจทำให้ผู้ป่วยได้รับผลกระทบจากการจัดซื้อยาและอวัยวะเทียมในแต่ละโรงพยาบาลที่มีคุณภาพไม่เท่ากัน จึงอยากวอนกรมบัญชีกลางออกแนวทางกลางจัดซื้อ เพราะจากการร่วมกันศึกษาและพิจารณา พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้แล้ว มีความกังวลใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสินค้าทางการแพทย์เหล่านี้มีความซับซ้อนต่างจากสินค้าทั่วๆไป ถึงแม้ว่าโรคส่วนใหญ่สามารถรักษาด้วยยาสามัญที่มีคุณภาพแทนการใช้ยาต้นแบบที่มีชื่อสามัญเดียวกันอย่างได้ผลดี แต่ในบางกรณียังมีความจำเป็นต้องใช้ยาต้นแบบ โดย พ.ร.บ.ฉบับนี้ไม่ได้มีการเปิดช่องให้สถานพยาบาลดำเนินการจัดหายาจำเป็นเหล่านี้กับผู้ป่วย ซึ่งอาจส่งผลเสียที่ร้ายแรงกับผู้ป่วยและ หากสถานพยาบาลฝืนดำเนินการจัดหาเพื่อให้มียาแก่ผู้ป่วย ก็จะเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมาย เนื่องจากไม่มีกฎหมายลูกที่จะเป็นแนวทางชัดเจน ในการจัดหายาและอวัยวะเทียมแก่ผู้ป่วยได้.

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบัน แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) 19 แห่ง ได้ออกแถลงการณ์ถึง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่บังคับใช้ในวันที่ 23 ส.ค.2560 23 ส.ค. 2560 01:25 23 ส.ค. 2560 01:25 ไทยรัฐ