วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประดับผ้าทองย่น พระเมรุมาศ ร.9

ในวันครบรอบการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 314 เมื่อวันที่ 22 ส.ค. ประชาชนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลเข้ากราบสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง อย่างต่อเนื่อง โดยสำนักพระราชวังสรุปยอดรวมประชาชนที่มาสักการะพระบรมศพ เมื่อวันที่ 21 ส.ค. มีจำนวนทั้งสิ้น 31,475 คน รวม 292 วัน มี 9,595,206 คน และประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงิน 2,668,734 บาท รวม 292 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 722,399,039.01 บาท

วันเดียวกัน นายก่อเกียรติ ทองผุด นายช่างศิลปกรรม สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร เปิดเผยความคืบหน้าการสร้างพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ว่าขณะนี้ขยายแบบพระเมรุมาศเสร็จแล้ว และเริ่มประดับลายผ้าทองย่นฐานชาลาชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ส่วนชั้นที่ 1 จะเริ่มประดับผ้าทองย่น เมื่อส่วนงานเขามอและสระอโนดาตแล้วเสร็จ ขณะที่แบบลายผ้าทองย่นชั้นที่ 4 ส่งผู้รับจ้างผลิตและจะเริ่มติดตั้งเร็วๆนี้ ส่วนงานฝ้า เพดาน บุษบกประธานจะติดตั้งดาวเพดานใหญ่ ประดิษฐ์เป็นรูปแบบพิเศษปิดทองประดับกระจก ซึ่งไม่เคยจัดทำมาก่อน และมีส่วนที่ใช้แขวนนพปฎล มหาเศวตฉัตรเหนือพระจิตกาธานในวันเก็บพระบรมอัฐิ และในส่วนยอดพระเมรุมาศประดับปลียอดเรียบร้อยแล้ว พร้อมติดตั้งสายล่อฟ้า ขณะที่ซ่างเริ่มติดตั้งปลียอดแล้วเช่นกัน รวมถึงการประดับซุ้มบันแถลงและชั้นเชิงกลอนต่างๆ ได้เริ่มที่บุษบกประธาน หอเปลื้อง ก่อนกระจายสู่บุษบกด้านนอก

ด้านนายพรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิก สำนักสถาปัตยกรรม กล่าวถึงการจัดภูมิสถาปัตยกรรมประกอบพระเมรุมาศ ในส่วนของกังหันน้ำชัยพัฒนา บริเวณทิศเหนือของพระเมรุมาศว่า ล่าสุดมูลนิธิชัยพัฒนามาให้คำปรึกษาและแนวทางการติดตั้ง รวมถึงตำแหน่งของทุ่นลอยยึดเครื่องไม่ให้แกว่ง นอกจากนี้ ได้ออกแบบสร้างฝายน้ำล้นหรือฝายแม้ว หากสร้างฝายเสร็จจะทดลองปล่อยน้ำในบ่อน้ำต่อไป

สำหรับกังหันชัยพัฒนาที่นำมาติดตั้งมี 3 เครื่อง ได้แก่ กังหันน้ำชัยพัฒนา 1 เครื่อง เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ำแบบ RX 54 จำนวน 1 เครื่อง เป็นสิทธิบัตรที่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงประดิษฐ์ นอกจากนี้ ยังมีเครื่องกลเติมอากาศโดยใช้ความเร็วของน้ำดึงอากาศจากภายนอกเข้ามาผสมแบบ RX 5B จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่ได้ศึกษาวิจัยจากเครื่องต้นแบบที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ให้กรมชลประทาน และมูลนิธิชัยพัฒนาจัดสร้าง และพัฒนาจากเครื่องต้นแบบ ซึ่งจะนำมาติดตั้งในวันที่ 6 ก.ย.นี้

จากนั้นช่วงเย็นถึงค่ำ ที่ลานพระราชวังดุสิต พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เป็นประธานพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลเจริญพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่อง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์รวม 241 รูป นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ เชิญพระคันธารราษฎร์ มาประดิษฐานในพิธีเพื่อเป็นสิริมงคล รวมทั้งโปรดเกล้าฯ ให้สำนักนายกรัฐมนตรี จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ “ธรรมราชินี” มอบแก่ผู้มาร่วมพิธี ซึ่งได้รับพระราชทานพระมหากรุณาทรงออกแบบภาพปก เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์และเชิญภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ลงไปพิมพ์ประกอบพระราชทานให้ใหม่ด้วย

ในวันครบรอบการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 314 เมื่อวันที่ 22 ส.ค. ประชาชนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลเข้ากราบสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 23 ส.ค. 2560 01:19 23 ส.ค. 2560 02:58 ไทยรัฐ