วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พี่เลี้ยง

โลกของนักท่องเที่ยวปรับรูปแบบมุ่งสัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

“เดอะบิ๊ก” พ.อ.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผอ.องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ไม่รอช้ารีบผุดไอเดีย “โมเดลท่องเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ก่อนงัดแผนยุทธศาสตร์การตลาด สร้างเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อโกยเงินเข้าประเทศ

กระทั่ง “เชวัง ดอร์จิ” เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย และสภาการท่องเที่ยวแห่งภูฏาน ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ

ว่าด้วยความร่วมมือกับ ททท.ด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับภูฏาน

อพท.จึงรับเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ก่อนจะปักมุดเตรียมชู อ.นาแห้ว จ.เลย เป็นโมเดลต้นแบบการท่องเที่ยว โดยเห็นว่าภูมิประเทศ สภาพอากาศ ธรรมชาติอันสวยงามใกล้เคียงกับประเทศภูฏานมากที่สุด

เร็วๆนี้ชาวบ้าน อ.นาแห้ว เตรียมรับเงินกันกระเป๋าตุง!!!

ศุภฤกษ์ ธงไชยฤทธิ์

โลกของนักท่องเที่ยวปรับรูปแบบมุ่งสัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น “เดอะบิ๊ก” พ.อ.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผอ.องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ไม่รอช้ารีบผุดไอเดีย “โมเดลท่องเที่ยวท้องถิ่น 23 ส.ค. 2560 01:07 23 ส.ค. 2560 01:07 ไทยรัฐ