วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สุดปลื้ม มูลนิธิฯ จากสวิส ร่วมมูลนิธิวิถีไทย เดินหน้า ‘โครงการปันน้ำ’

สานโครงการต่อ มูลนิธิวิถีไทย-ร่วมกับ มูลนิธิ 1-2-3 Action ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เดินหน้า “โครงการปันน้ำ” ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนน้ำกิน น้ำใช้ ในพื้นที่ทุรกันดาร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10...

วันที่ 22 ส.ค. 60 พลตรีวุฒิ ทองม่วง ประธาน กล่าวว่า ได้ร่วมกับมูลนิธิ 1-2-3 Action Association ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากเอเชียประสบปัญหาขาดแคลนน้ำรุนแรงไม่แพ้แอฟริกา มูลนิธิมูลนิธิวิถีไทย (Thai Ways Foundation) พร้อมด้วย MR.Gregory Prenleloup ประธานมูลนิธิ 1-2-3 Action Association ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และคณะ ได้ลงพื้นที่โครงการปันน้ำ ที่บ้านภูต่าง ม.10 ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก และ บ้านห้วยไข่เขียด ม.7 ต.สองคอน อ.ฟากท่า บ้านห้วยสูน ม.4 ม.5 บ้านห้วยใส ต.สองคอน อ.ฟากท่า เดินท่อน้ำประมาณ 9.8 กม. จากบ้านน้ำตกห้วยแจ่ว-ห้วยกล้วย ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยมีการเกษตรชาวบ้านห้วยใสและบ้านห้วยสูน ทำพิธีบายศรีเพื่อแสดงความขอบคุณ

ด้าน MR.Gregory Prenleloup กล่าวว่า โครงการปันน้ำ ในหลายหมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ส่วนแรงงานได้ ทหาร และชาวบ้านในพื้นที่ให้ความร่วมมือร่วมใจกันดำเนินการจนแล้วเสร็จ โดยใช้ท่อดึงน้ำจากตาน้ำบนภูเขาในเขตอุทยานฯ ที่อยู่ห่างออกไปจากหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ผ่านระบบถังกรอง ถังพักน้ำ เพื่อจ่ายไปยังหมู่บ้าน ทำให้ชาวบ้านมีน้ำที่ใสสะอาดไว้กิน ไว้ใช้ โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งที่นี่ประสบปัญหาซ้ำซากทุกปี โดยจุดนี้ เป็น 1 ใน 8 จุด ที่องค์กรการกุศล 1-2-3 Action ดำเนินการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในประเทศไทย ใช้งบประมาณรวมกว่า 1,600,0000 บาท

"ปัญหาน้ำกินน้ำใช้ที่สะอาดในประเทศต่างๆ ในเอเชียมีมากไม่ต่างจากแอฟริกา แต่ถูกมองข้าม ทั้งนี้ ทราบว่าในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงมีโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริเกี่ยวกับปัญหาขาดแคลนน้ำอีกเป็นจำนวนมากในประเทศไทย ซึ่งในหลวง รัชกาลที่ 9 ได้ทรงทำโครงการเกี่ยวกับน้ำมาตลอดระยะเวลา 70 ปี เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ พระองค์ทรงทำเพื่อคนไทยเกี่ยวกับโครงการน้ำมากว่า 70 ปีของการครองราชย์ ในขณะที่ตัวเองและ 1-2-3 Action เพิ่งเริ่มเข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อเริ่มโครงการร่วมกับ โครงการปันน้ำ ถือเป็นการเปิดหนังสือเพียงหน้าแรก แต่จะเดินหน้าทำโครงการต่อในปีหน้าและปีต่อๆ ไป โดยใช้งบประมาณจากการแบ่งรายได้ร้อยละ 30 จากบริษัท รวมกับเงินบริจาคจากลูกค้าของบริษัท ทั้งนี้ ได้เดินทางมาประเทศไทยทุกปีอยู่แล้ว เนื่องจากรับอุปการะเด็กด้อยโอกาสที่จังหวัดเชียงใหม่ไว้ 45 คน” Mr.Gregory กล่าว.

สานโครงการต่อ มูลนิธิวิถีไทย-ร่วมกับ มูลนิธิ 1-2-3 Action ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เดินหน้า “โครงการปันน้ำ” ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนน้ำกิน น้ำใช้ ในพื้นที่ทุรกันดาร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9 และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 22 ส.ค. 2560 19:18 23 ส.ค. 2560 03:46 ไทยรัฐ