วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'อธิบดีอุทยานฯ' ชี้ไม่มีการเพิกถอนป่า 'ทับลาน' แจกชาวบ้าน

"อธิบดีอุทยานฯ" ชี้ไม่มีการเพิกถอนป่า "ทับลาน" แจกชาวบ้าน หลัง "ดำรงค์ พิเดช" ออกมาค้าน ระบุแค่ทำแนวทางรองรับกฎหมายอุทยานฯ ฉบับใหม่ ให้คนทำกินในป่าอนุรักษ์ได้...

จากกรณี นายดำรงค์ พิเดช หัวหน้าพรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย ในฐานะอดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ออกมาวิจารณ์การเพิกถอนเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อุทยานฯ ทับลาน ให้ราษฎรอยู่อาศัยได้ เพราะจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่อุทยานฯ อื่นๆ ทั่วประเทศ ที่สามารถเพิกถอนได้เช่นกัน

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าวว่า อุทยานฯ ทับลาน เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อปี 2524 มีเนื้อที่ประมาณ 1,397,375 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ อ.วังน้ำเขียว อ.ปักธงชัย อ.ครบุรี อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา และ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี มีพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ถือครองของราษฎร เนื้อที่ประมาณ 278,530 ไร่ อาทิ ทั้งทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) บริเวณท้องที่ อ.วังน้ำเขียว อ.ครบุรี และอ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ 58,582 ไร่ เป็นต้น แต่กรมอุทยานฯ ได้กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎร ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 พื้นที่ สปก. ท้องที่ อ.วังน้ำเขียว ครบุรี และปักธงชัย เนื้อที่ประมาณ 58,582 ไร่ กลุ่มที่ 2 พื้นที่จัดที่ดินทำกินตามโครงการของรัฐ ท้องที่ อ.เสิงสาง อ.ครบุรี และ อ.นาดี เนื้อที่ประมาณ 67,876 ไร่ ส่วนกลุ่มที่ 3 พื้นที่บุกรุกเปลี่ยนมือ ท้องที่ อ.วังน้ำเขียว อ.ครบุรี และ อ.นาดี เนื้อที่ประมาณ 152,072 ไร่

อธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าวอีกว่า แต่กรมอุทยานฯ จะแก้ปัญหาในพื้นที่ที่มีราษฎรถือครองที่ดินโดยปกติทั่วไป ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2541 ก่อน จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินภายในเขตอุทยานฯ ทับลานขึ้น โดยให้เร่งรัดดำเนินการในท้องที่ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการครอบครองที่ดินเดิมของราษฎรก่อน ด้วยการรังวัดแปลงถือครองที่ดินตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2541 ที่ราษฎรได้แจ้งและมีการตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองที่ดินไปแล้ว จำนวน 6,041 ราย 7,489 แปลง เนื้อที่ประมาณ 46,709 ไร่ คงเหลือพื้นที่ที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม (ตกสำรวจ) ขณะนี้ได้จัดชุดสำรวจเพื่อที่จะดำเนินการรังวัดแปลงถือครองของราษฎร โดยมีราษฎรแจ้งเพื่อขอสำรวจเพิ่มเติมไว้แล้วจำนวน 2,555 ราย 3,859 แปลง เนื้อที่ประมาณ 31,755 ไร่ มีระยะเวลาดำเนินการ ส.ค.–ก.ย. 2560 และจะดำเนินการในกลุ่มอื่นต่อไป

อธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าวด้วยว่า ดังนั้น จะเห็นว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อุทยานฯ ทับลาน ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ นั้น ไม่มีการเพิกถอนพื้นที่อุทยานฯ ทับลาน หรือพื้นที่ป่าอนุรักษ์อื่นๆ ให้ราษฎร เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ทำกินแต่อย่างใด มีเพียงการเร่งรัดดำเนินการสำรวจที่ทำกินของราษฎรตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2541 เพื่อรองรับการแก้ไข พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ และ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ตามที่ ครม.ได้มีมติเห็นชอบหลักการ เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2560 ที่ได้มีการนำเสนอเข้าที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ซึ่งมีนายดำรง เป็นสมาชิกอยู่ในขณะนั้น ให้ความเห็นชอบก่อนแล้ว ด้วยคะแนนเอกฉันท์ 159 เสียง งดออกเสียง 7 เสียง ก่อนนำเสนอที่ประชุม ครม. เห็นชอบหลักการ ทั้งนี้หากร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ได้รับความเห็นชอบและประกาศใช้แล้ว กรมอุทยานฯ จึงจะมีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตให้ราษฎรสามารถอยู่อาศัย หรือทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างเกื้อกูลธรรมชาติโดยถูกต้องตามกฎหมาย ตามหลักการคนอยู่ร่วมกับป่า และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชารัชกาลที่ 9 อย่างยั่งยืนต่อไป

"สำหรับกรณีที่ นายดำรง มีความเห็นว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์มาก่อน ภาครัฐควรมีการจำกัดพื้นที่ห้ามบุกรุกขยายพื้นที่เพิ่มเติม หรือมีการจ่ายค่าเช่าเป็นรายปีนั้น ในร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ และร่าง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ก็ได้บัญญัติให้มีการควบคุมจำนวนที่ดินในการถือครองของราษฎรเอาไว้อย่างรัดกุม โดยสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ซึ่งอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ได้ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของนายดำรงค์" นายธัญญา กล่าว.

"อธิบดีอุทยานฯ" ชี้ไม่มีการเพิกถอนป่า "ทับลาน" แจกชาวบ้าน หลัง "ดำรงค์ พิเดช" ออกมาค้าน ระบุแค่ทำแนวทางรองรับกฎหมายอุทยานฯ ฉบับใหม่ ให้คนทำกินในป่าอนุรักษ์ได้... 22 ส.ค. 2560 19:01 22 ส.ค. 2560 19:16 ไทยรัฐ