วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ว่า สตง.บุกสภาถก 'มีชัย' ถึงวาระตำแหน่ง หลังยกร่าง ก.ม.ลูกแล้วเสร็จ

"พิศิษฐ์" บุกสภาเข้าหารือส่วนตัวกับ "มีชัย" ถึงวาระดำรงตำแหน่งของ คตง.และผู้ว่า สตง.ภายหลัง กรธ.ยกร่างกฎหมายลูกแล้วเสร็จ 

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.60 ที่รัฐสภา นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เข้าหารือเป็นการส่วนตัวกับ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่ห้องทำงาน ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 3

โดย นายมีชัย เปิดเผยภายหลังการหารือว่า นายพิศิษฐ์มาหารือเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ และการได้รับเงินเดือนของคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ที่จะพ้นตำแหน่งตามที่คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 23/2560 ซึ่งประเด็นดังกล่าวไม่มีประเด็นปัญหาทางข้อกฎหมายใด และ คตง.ที่ยังอยู่ในตำแหน่งปัจจุบันตามคำสั่ง คสช.ขณะที่ประเด็นอื่นๆ นั้น ไม่มีการหารือเพิ่มเติม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สาเหตุที่ นายพิศิษฐ์เข้าหารือกับนายมีชัยนั้น เกิดขึ้นภายหลังจากที่ กรธ.จัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ...เสร็จแล้ว และเตรียมส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา ในวันที่ 28 ส.ค.นี้ โดยสาระสำคัญเกี่ยวกับวาระดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) และผู้ว่า สตง.ที่เขียนไว้ในบทเฉพาะกาลในร่าง พ.ร.ป.ดังกล่าว กำหนดให้ ประธาน และกรรมการ คตง.ที่อยู่ในตำแหน่งก่อนวันที่ร่าง พ.ร.ป.ฉบับดังกล่าวบังคับใช้ ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปตั้งแต่วันที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ในขณะที่ตำแหน่งผู้ว่า สตง.ที่ดำรงตำแหน่งก่อนวันที่ร่าง พ.ร.ป.สตง.ฉบับใหม่บังคับใช้ กำหนดให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ว่า สตง.คนใหม่ ตามที่ร่าง พ.ร.ป.สตง.กำหนด พร้อมกับกำหนดให้การคัดเลือกสรรหาและเสนอชื่อ ผู้ว่า สตง.คนใหม่ เป็นอำนาจของ คตง.ที่ต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ส่วนกรณีที่มีการคัดเลือก ผู้ว่า สตง.ก่อนหน้าวันที่ร่าง พ.ร.ป.ฉบับใหม่ใช้ ให้ยุติและสรรหาใหม่ และเพื่อเป็นการแก้ปัญหากรณีไม่มีผู้ว่า สตง.ดำรงตำแหน่งระหว่างที่มีการสรรหาบุคคลใหม่ ให้อำนาจหัวหน้า คสช.แต่งตั้งรองผู้ว่า สตง.คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่รักษาการ
 

"พิศิษฐ์" บุกสภาเข้าหารือส่วนตัวกับ "มีชัย" ถึงวาระดำรงตำแหน่งของ คตง.และผู้ว่า สตง.ภายหลัง กรธ.ยกร่างกฎหมายลูกแล้วเสร็จ 22 ส.ค. 2560 17:10 22 ส.ค. 2560 18:39 ไทยรัฐ