วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


รู้จักอาการ “เวียนหัวบ้านหมุน”

“อาการเวียนหัว” เกิดจากความผิดปกติของระบบการทรงตัวระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายระบบ ได้แก่ สายตา ระบบรับความรู้สึกของข้อต่อทั่วร่างกาย ระบบประสาท การทรงตัวในหูชั้นในและระบบประสาทกลาง ได้แก่ สมองและทางเดินประสาท...

อาการเวียนหัวมี 4 อาการ ได้แก่ เวียนหัวหน้ามืด เวียนหัวบ้านหมุน เดินเซ การทรงตัวไม่ดี และเวียนหัวแบบอื่นๆ ซึ่งคอลัมน์ “ศุกร์สุขภาพ” ในครั้งนี้จะพาไปรู้จักกับ “อาการเวียนหัวบ้านหมุน” ซึ่งเป็นความรู้สึกว่าตัวเองมีการเคลื่อนไหว รู้สึกว่าบ้าน โต๊ะ เก้าอี้ และสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเราหมุน แต่ความจริงตัวเองและสิ่งแวดล้อมไม่ได้หมุน

อาการเวียนหัวบ้านหมุน เป็นอาการที่พบได้บ่อยในทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะผู้สูงวัย อาการนี้มักไม่ได้เกิดจากโรคร้ายแรง ไม่ได้เกิดจากโรคที่เป็นอันตรายถึงชีวิต แต่ในระยะเฉียบพลัน หรืออาการเดินเซเรื้อรัง จะมีความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม กระดูกหัก หรืออาจถึงแก่ชีวิต

สาเหตุ

สาเหตุของอาการเวียนหัวบ้านหมุน เกิดจากโรคหินปูนชั้นในหลุด โรคเส้นประสาทการทรงตัวของหูชั้นในอักเสบ โรคความดันน้ำในหูผิดปกติที่ไม่ทราบสาเหตุ โรคไมเกรน และโรคหลอดเลือดสมองอุดตันชั่วคราว

อาการ

อาการเวียนหัวแบบบ้านหมุน มักเกิดแบบเฉียบพลันแล้วจะหายไปในระยะเวลาตั้งแต่วินาที นาที ชั่วโมง วันหรือหลายวัน ขึ้นกับสาเหตุและความรุนแรงของโรค อาจพบร่วมกับอาการอื่น เช่น หูอื้อ การได้ยินลดลง มีเสียงรบกวนในหู ปวดหู คลื่นไส้ อาเจียน ตาพร่า เห็นภาพซ้อน กลืนอาหารลำบาก เป็นต้น

หากมีอาการเวียนหัวบ้านหมุน ร่วมกับการอาเจียนมาก กินอาหารไม่ได้, มีอาการนานกว่า 4 สัปดาห์, มีเสียงรบกวนในหู, รวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน หรือมีอาการทางระบบประสาท ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อวางแผนการตรวจ-รักษาต่อไป

การตรวจประเมินและการรักษา

ภายหลังการซักประวัติและตรวจร่างกาย แพทย์ผู้ดูแลอาจเริ่มทำการรักษา หรืออาจพิจารณาส่งตรวจประเมินตามความเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย ได้แก่ การตรวจการได้ยิน การตรวจการทรงตัวและการกลอกตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือการตรวจพิเศษอื่นๆ ในการรักษาด้วยยาต้องเลือกยาให้ถูกกับโรค ปรับปริมาณยาให้เหมาะสมกับอาการของผู้ป่วย และให้ยาเป็นระยะเวลานานเพียงพอ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการควบคุมอาการเวียนหัวบ้านหมุนได้สำเร็จ ในรายที่จำเป็นต้องได้รับการฉีดยาเข้าหูชั้นกลาง หรือต้องได้รับการผ่าตัดซึ่งพบได้น้อย แพทย์และทีมงานจะให้คำแนะนำโดยละเอียดต่อไป

ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะได้รับคำแนะนำให้บริหารร่างกายควบคู่ไปด้วย บางรายอาจต้องการการฟื้นฟูสมรรถภาพการทรงตัวด้วยโปรแกรมที่เหมาะสม ซึ่งต้องมีการจัดการนัดหมายรวมกลุ่ม นอกจากนี้ จะต้องให้การดูแลด้านจิตใจ ให้กำลังใจผู้ป่วย ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวขณะที่ป่วยและภายหลัง หรืออาจให้ใบรับรองแพทย์เพื่อหยุดงาน หรือกิจกรรมบางอย่าง ได้แก่ งดขับรถ งดดื่มสุรา งดการทำงานในที่สูง การใช้เครื่องมืออันตราย ระมัดระวังการเปลี่ยนท่าศีรษะ

การป้องกัน

การรักษาสุขภาพให้แข็งแรงจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอาการเวียนหัวบ้านหมุน และป้องกันการกำเริบของอาการของโรคที่เป็นอยู่ ได้แก่ หลัก 5 อ.ของกรมอนามัย ดังนี้

อ. อย่าอดนอน ควรพักผ่อนให้เพียงพอ
อ. อาหาร กินอาหารที่มีประโยชน์ และหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่มีประโยชน์ เช่น ผงชูรส อาหารรสเค็มจัด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เป็นต้น
อ. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
อ. อารมณ์ ผ่อนคลายอารมณ์จากความเครียด
อ. อากาศ อยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ่ายเทสะดวก

------------------------------------------------------

แหล่งข้อมู

รศ.นพ.จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

“อาการเวียนหัว” เกิดจากความผิดปกติของระบบการทรงตัวระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายระบบ ได้แก่ สายตา ระบบรับความรู้สึกของข้อต่อทั่วร่างกาย ระบบประสาท การทรงตัวในหูชั้นในและระบบประสาทกลาง ได้แก่ สมองและทางเดินประสาท... 22 ส.ค. 2560 16:54 23 ส.ค. 2560 10:57 ไทยรัฐ