วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดโผหุ้น 123 ตัว เข้าเกณฑ์การลงทุน กองทุน 'ธรรมาภิบาลไทย'

จากกรณี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทั้ง 11 แห่ง ได้ร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์การคัดกรองหุ้นเข้า Universe ที่จะเข้าลงทุน เพื่อให้ 'กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย' เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาตลาดทุนเรื่องธรรมาภิบาล และการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นปัญหาอันต่อเนื่องยาวนานของประเทศ

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ในการลงทุนของกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย จาก 11 บลจ. ได้ร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์เข้ากองทุนโดยจะใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้

ขั้นที่ 1 การใช้รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ผ่านการประเมินด้านธรรมาภิบาลจาก IOD ล่าสุด (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ที่มี CG Rating 4 ดาวขึ้นไป

ขั้นที่ 2 นำรายชื่อหลักทรัพย์ที่ผ่านการคัดกรองชั้นแรกแล้ว นำมาคัดเฉพาะรายชื่อ บจ.ที่ได้รับการรับรองจาก CAC (Thai IOD)

ขั้นที่ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการกำหนดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ในการลงทุน จะนำรายชื่อหลักทรัพย์มาพิจารณาความเหมาะสมร่วมกันอีกครั้ง จนได้รายชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ของกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย โดยสงวนสิทธิ์ที่จะคัดเลือกหุ้นที่ไม่มีความเหมาะสมออก เช่น ถูกกล่าวโทษจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ เป็นต้น 

ทั้งนี้ รายชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ของกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย ณ 31 ก.ค.60 ที่ผ่านการกลั่นกรองแล้ว มีจำนวน 123 บริษัท ดังนี้ 1. ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 2. AMANAH บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 3. AKP บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) 4. AP บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 5. ASP บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ASP 6. AYUD บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 7. BAFS บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 8. BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 9. BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 10. BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

11. BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 12. BLA บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 13. BROOK บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 14. BTS บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 15. BWG บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) 16. CENTEL บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) 17. CFRESH บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 18. CIMBT ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 19. CM บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) 20. CPI บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

21. CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 22. CNS บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 23. CSL บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) 24. DCC บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) 25. DEMCO บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 26. DRT บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) 27. DTAC บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 28. DTC บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) 29. EASTW บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 30. EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

31. ERW บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 32.GBX บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 33. GCAP บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 34. GLOW บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) 35. HANA บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) 36. HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 37. ICC บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 38. INTUCH บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 39. IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 40. IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

41. K บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) 42. KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 43. KCE บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) 44. KKP ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 45. KSL บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) 46. KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 47. KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 48. LANNA บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) 49. LHBANK บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 50. LHK บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

51. LPN บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 52. MBK บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 53. MBKET บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 54. MCOT บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 55. MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 56. MONO บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 57. MOONG บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 58. MSC บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 59. MTI บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 60. NKI บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

61. NSI บริษัทนำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) 62. OCC บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) 63. PB บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) 64. PDI บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 65. PE บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) 66. PG บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) 67. PHOL บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) 68.PM บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) 69. PPP บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) 70. PPS บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

71. PR บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) 72. PRANDA บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) 73. PREB บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) 74. PRG บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 75. PSL บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) 76. PT บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 77. PTG บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) 78. PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 79. PTTEP บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 80. PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

81. Q-CON บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) 82. QH บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 83. RATCH บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 84. ROBINS บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) 85. S & J บ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 86. SABINA บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) 87. SAT บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 88. SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 89.SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 90. SCG บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

91. SINGER บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 92. SIS บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 93. SITHAI บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) 94. SMPC บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) 95. SNC บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) 96. SNP บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) 97. SPI บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 98. SSF บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) 99. SSSC บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) 100. SVI บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

101. SYNTEC บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 102. TAE บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 103. TCAP บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 104. TF บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) 105. TGCI บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) 106. THANI บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 107. THCOM บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 108. THRE บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) 109. THREL บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 110. TIPCO บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

111. TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 112. TKT บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 113. TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 114. TNITY บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) 115. TNL บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) 116. TOG บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 117. TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 118. TPCORP บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) 119. TRU บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน) 120. TSC บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) 121. TSTH บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 122. TTCL บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) และ 123. WACOAL บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

เปิดโผหุ้น 123 ตัวใน Universe ของ 'กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย' มั่นใจช่วยพัฒนาตลาดทุนเรื่องธรรมาภิบาล และการต่อต้านคอร์รัปชัน 22 ส.ค. 2560 16:36 22 ส.ค. 2560 18:15 ไทยรัฐ