วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

‘จีไอที’ ผลักดัน พิพิธภัณฑ์อัญมณี พร้อมอนุรักษ์ให้คงอยู่กับคนรุ่นหลัง

‘จีไอที’ ผลักดัน พิพิธภัณฑ์อัญมณีเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ หวังช่วยให้คนรู้จักที่มาที่ไปของอัญมณีล้ำค่า พร้อมจัดนิทรรศการเครื่องทองสุโขทัย-ทองเพชรบุรี หวังสืบสานงานศิลปาชีพและงานหัตถศิลป์ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย..

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ จีไอที เผยว่า สถาบันฯ ได้กำหนดจัดนิทรรศการพิเศษ ‘เครื่องทองสุโขทัย–ทองเพชรบุรี : หัตถศิลป์ภูมิปัญญาช่างทองไทย เทิดไท้พระบารมี’ ที่พิพิธภัณฑ์ของสถาบันฯ ระหว่างวันที่ 22 ส.ค.-8 ก.ย. 60 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา และเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นการสืบสานงานศิลปาชีพ งานหัตถศิลป์ถิ่นไทย ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าให้คงอยู่กับคนรุ่นหลัง ได้ศึกษาและเรียนรู้ภูมิปัญญาของไทย

สำหรับนิทรรศการพิเศษในครั้งนี้ สถาบันฯ ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนในการสนับสนุนเครื่องประดับที่มาจัดแสดง เช่น บริษัท ชายน์นิ่ง โกลด์ บ้านช่างทอง และเฮเว่น เจมส์ บาย ห้างทองแม่บุญมา โดยเครื่องประดับทองสุโขทัย–ทองเพชรบุรี ที่พิพิธภัณฑ์ได้จัดนำมาจัดแสดง ล้วนมีความสวยงาม ประณีต แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องประดับทองคำของช่างทองไทย ขณะที่ชุดทองสุโขทัยที่นำมาจัดแสดง ได้แก่ เครื่องประดับทองถักสี่เสา ห้าเสา ประดับลูกอุหลั่ยทอง ลงยาราชาวดี ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทองสุโขทัย และเครื่องทองเพชรบุรี ที่จัดแสดง เช่น เครื่องประดับทองชุดดอกบัวสัตตบงกช ชุดลายประจำยาม สร้อยข้อมือลายตะขาบ เป็นต้น

นอกจากนี้ รูปแบบต่างๆ ของเครื่องประดับทองสุโขทัย–เพชรบุรี ล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ถือเป็นงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของเมืองไทย โดยวัตถุประสงค์หลักในการจัดนิทรรศการพิเศษนี้ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม สร้างความตระหนักในภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของช่างฝีมือไทย อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ และผู้ที่สนใจทั่วไปได้รู้จัก และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับเพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการให้ความรู้ทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ช่วยส่งเสริมให้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้และผลักดันให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพมหานครต่อไป

อย่างไรก็ตาม เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองด้านอัญมณีและเครื่องประดับที่รวบรวม อนุรักษ์ ตัวอย่างอัญมณีต่างๆ มาจัดแสดงถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ นับตั้งแต่การกำเนิดอัญมณีจนถึงขั้นตอนการผลิต จนเป็นเครื่องประดับที่สวยงาม.

‘จีไอที’ ผลักดัน พิพิธภัณฑ์อัญมณีเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ หวังช่วยให้คนรู้จักที่มาที่ไปของอัญมณีล้ำค่า พร้อมจัดนิทรรศการเครื่องทองสุโขทัย-ทองเพชรบุรี หวังสืบสานงานศิลปาชีพและงานหัตถศิลป์ให้คนรุ่นหลัง 22 ส.ค. 2560 16:09 23 ส.ค. 2560 11:57 ไทยรัฐ