วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปธ.กสม.อ้างเหตุล้มกระดาน เพราะผู้มีอำนาจไม่ปรารถนา กก.บางคน

ประธาน กสม.อ้างเหตุโดนรีเซต เพราะผู้มีอำนาจไม่ปรารถนา กสม.บางคน มีมติ 4 ต่อ 2 ส่งโต้แย้งเซตซีโร่ เพื่อตั้งกรรมาธิการ 3 ฝ่าย เชื่อยังแก้ไขได้ แต่ถ้ามีปัญหาอาจส่งศาล รธน.ตีความ

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 60 ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) นายวัส ติงสมิตร ประธาน กสม. กล่าวถึงมติ กสม.กรณีที่ สนช.เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย กสม.ว่า ที่ประชุม กสม.ยังไม่สามารถพิจารณาเนื้อหาของร่างกฎหมายทั้งหมดได้ แต่เบื้องต้น กสม.ได้ข้อยุติอย่างน้อย 1 มาตรา โดยเป็นมติเสียงข้างมาก 4 ต่อ 2 เห็นว่า มาตรา 60 ของร่างกฎหมายดังกล่าวให้เซตซีโร่ กสม.ซึ่งไม่ตรงตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญปี 2560 ไม่สอดคล้องมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญ ที่กำหนดว่าการตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยชนของบุคคลมิได้ ดังนั้น กสม.จะดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 267 วรรค 5 ต่อไป เพื่อให้มีการตั้งกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย เชื่อว่าในการพิจารณาของกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย ยังสามารถแก้ไขเนื้อหาของร่างกฎหมายได้ แต่หากยังมีปัญหาอยู่ อาจต่อไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ แต่ต้องรอดูข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงในขณะนั้นก่อน

นายวัส กล่าวว่า เหตุผลการเซตซีโร่ไม่มีน้ำหนักที่จะรับฟังได้ เพราะข้ออ้างของการเซตซีโร่มีการเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆ ทำให้เข้าใจได้ไม่ได้เป็นไปโดยสุจริต ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ กลับยิ่งจะทำให้สังคมโลกเกิดความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยทั้งที่ กสม.ชุดนี้ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ เพื่อทำให้สถานะบีกลับมาเป็นเอ ทั้งที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญมากมาย การขอสถานะเอกลับมาจะทำได้เมื่อพร้อม ไม่ใช่ว่าการเซตซีโร่ กสม.ชุดปัจจุบันพ้นไป มีคนถามว่าทำไมเขาถึงอยากเซตซีโร่กันนัก ความจริงคือมีข้อต่อรองมาจากผู้มีอำนาจในบ้านเมืองมา เพราะไม่พึงปรารถนาการทำงานของ กสม.บางคน เพียงแค่นี้จึงต้องการล้มกระดานทั้งหมดเลยเพื่อให้มีการสรรหาใหม่ ซึ่งก็มีคนรอเสียบอยู่และอาจรอไม่ไหว เพราะ 3 ปีนานเกินไป บางคนอายุเยอะแล้ว 67-68 ปี ถ้ารออาจจะชนเพดาน 70 ปี ไม่เข้าใจว่าทำไมตำแหน่งนี้ถึงปรารถนากันมากมาย

ประธาน กสม.อ้างเหตุโดนรีเซต เพราะผู้มีอำนาจไม่ปรารถนา กสม.บางคน มีมติ 4 ต่อ 2 ส่งโต้แย้งเซตซีโร่ เพื่อตั้งกรรมาธิการ 3 ฝ่าย เชื่อยังแก้ไขได้ แต่ถ้ามีปัญหาอาจส่งศาล รธน.ตีความ 22 ส.ค. 2560 15:55 22 ส.ค. 2560 16:52 ไทยรัฐ