วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลูกฝังเยาวชนรู้จักหน้าที่ เสียสละเพื่อส่วนรวม

พิทักษ์ อุ่นซ้อน ผอ.สวนสัตว์ดุสิต และปรีญาณี สุพุทธิพงษ์ จากนานมีบุ๊คส์ ร่วมกันจัดกิจกรรม “พลังความดี” ปลูกจิตสำนึกที่ดีให้เด็กๆ.

สวนสัตว์ดุสิต และ กลุ่มบริษัท นานมีบุ๊คส์ ร่วมกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ “พลังความดี” ด้วยจิตสำนึกที่มุ่งมั่นทำความดี คิดดี ประพฤติดี สืบสานพระราชปณิธาน สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ดีและน่าอยู่

นายพิทักษ์ อุ่นซ้อน ผู้อำนวยการสวนสัตว์ ดุสิต กล่าวว่า เพื่อให้การมาเที่ยวสวนสัตว์ของเด็กๆ สนุกสนาน ขณะเดียวกันก็สอดแทรกความรู้ และปลูกฝังความจงรักภักดีและหัวใจของการทำความดี มีเมตตากรุณาและรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สวนสัตว์ดุสิตจึงได้จัดกิจกรรมที่หลากหลาย มีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 รวมทั้งตอบปัญหาปลูกฝังเรื่องการทำความดี ให้เด็กๆรู้จักหน้าที่ รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม มุ่งมั่นในการทำความดี เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่ความสดใสก้าวหน้า สร้างอนาคตที่ดีให้กับประเทศไทย

“น้องไข่มุก” ด.ญ.กาญจชนก พิมพา วัย 6 ขวบจาก ร.ร.พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เล่าว่า มาเที่ยวเขาดินกับคุณแม่ เห็นสัตว์มากมายที่ไม่เคยเห็นมาก่อน หนูชอบหมีมากที่สุด เพราะมันตัวใหญ่และแช่น้ำเก่ง ได้ระบายสีสัตว์ที่ไปเห็นมาด้วยสนุกมาก พี่ๆบอกว่า วันนี้เป็นวันเกิดในหลวง ร.10 เราเป็นคนไทย เป็นประชาชนของท่าน ต้องทำความดีเพื่อท่านและเพื่อประเทศของเรา หนูจึงตั้งใจจะเป็นเด็กดีตั้งใจเรียน โตขึ้นจะได้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ตั้งใจทำงานเลี้ยงดูพ่อแม่ค่ะ.

สวนสัตว์ดุสิต และ กลุ่มบริษัท นานมีบุ๊คส์ ร่วมกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ “พลังความดี” 22 ส.ค. 2560 13:55 22 ส.ค. 2560 13:55 ไทยรัฐ