วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Give a smile

นักเรียนแลกเปลี่ยนจากเปโตรซาวอดสค์ (Petrozavodsk) เมืองหลวงของสาธารณรัฐคาเรเลีย สหพันธรัฐรัสเซีย พูดกับเพื่อนนักเรียนมัธยมในลอนดอนว่า ...✘...I gave to him some Russian books. ซึ่งเป็นการพูดที่ผิดไวยากรณ์ครับ

...✘...give to somebody something ถ้าจะให้ถูกต้องใช้...✔...give somebody something หรือ ...✔...give so mething to somebody มาริก้า (Marika) แนะนำให้นักเรียนรัสเซียพูดใหม่ซะให้ถูกต้องว่า ...✔...I gave him some Russian books.

ฝรั่งใช้กริยา give กับ permission ครับ เช่น The commander finally gave us permission to leave. ในที่สุดผู้บังคับการก็อนุญาตให้เราออกได้ หรือ a chance ฝรั่งก็ใช้กับกริยา give เช่น She gave me a chance to study. หล่อนให้โอกาสดิฉันเรียนหนังสือ พวก control, authority, responsibility อะไรพวกนี้ใช้กับกริยา give ได้ทั้งหมด

เมื่อจะถามทิศทาง ฝรั่งไม่น้อยก็ใช้กริยา give เช่น Can you give me directions to the bus station? ช่วยบอกทางไปสถานีรถโดยสารหน่อยได้ไหมคะ

คนไทยใช้ ‘ยกตัวอย่าง’ ในภาษาอังกฤษ ฝรั่งใช้คำว่า ‘ให้ตัวอย่าง’ เช่น He gave the example. ภาษาไทยเราใช้คำว่า ส่งยิ้ม ภาษาอังกฤษก็คือ give a smile ตอนที่ดิฉันเดินเข้าไปในห้อง แกรเฮมก็ส่งยิ้มให้ฉัน Graham gave me a smile as I walked in. สวมกอดฝรั่งก็ใช้ give a hug ก่อนจากกัน He gave her a big hug. เขาสวมกอดเธอ

ไปพูด ไปบรรยาย ไปเลกเชอร์ ฝรั่งใช้กับกริยา give ทั้งนั้นครับ give a talk, give a speech หรือ give a lecture.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

ฝรั่งใช้กริยา give กับ permission ครับ เช่น The commander finally gave us permission to leave. ในที่สุดผู้บังคับการก็อนุญาตให้เราออกได้ หรือ a chance ฝรั่งก็ใช้กับกริยา give เช่น She gave me a chance to study. หล่อนให้โอกาส 22 ส.ค. 2560 10:10 22 ส.ค. 2560 12:12 ไทยรัฐ