วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระภูมิเจ้าที่

ตามคำบอกเล่าของเจ้าคุณพระธรรมถาวร (ช่วง จันทโชติ) ศิษย์ก้นกุฏิ เมื่อสมเด็จพุฒาจารย์โต วัดระฆัง สิ้นฯ ท่านตักพระสมเด็จฯจากตุ่มในหอสวดมนต์ แจกชาวบ้านที่มางานศพคนละองค์สององค์

7 วันรวมราวสามหมื่นกว่าองค์ พระสมเด็จฯก็หมดไปจากวัดระฆัง

ของดีสมเด็จโตที่ยังมี เป็นตำราเก่าคร่ำคร่า ก่อนพระธรรมถาวร มรณภาพปี 2477 ได้มอบให้พระราชธรรมภาณี (ลมูล สุคาคโม)  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆัง พ.ศ.2496 เจ้าคุณลมูลฯ มอบให้พระครูกัลยานกูล (เฮง อิฏฐจาโร) วัดกัลยาณมิตรช่วยเก็บรักษา

สมุดนี้มีคาถาเขียนด้วยอักษรขอม และยันต์ต่างๆ บอกประสิทธิภาพและวิธีใช้ ตอนท้ายมีตำรานานาพยากรณ์ แต่เขียนค้างไว้ ตอนหนึ่ง... กล่าวถึงพระภูมิเจ้าที่ (สะกดการันต์ ตามต้นฉบับ)

สิทธิการิยะ อาจารย์ท่านกล่าวไว้ให้รู้จักกำเนิดพระภูมิเจ้าที่ พ่อพระภูมินั้นชื่อท้าวโกสะราช แม่พระภูมินั้นชื่อนางสินทาทุก มีลูก  9 คนด้วยกัน จึงตั้งไว้เป็นปลัดพระยากรุงพาลี

ถ้าผู้ใดจะกระทำการสิ่งอันใดก็ดี ให้ออกชื่อพระภูมินั้นก่อนแล

พระภูมิเรือนชื่อพระไชยมงคล พระภูมิหัวกะไดชื่อพระนคราช พระภูมิโรงข่าวสาวชื่อพระคนธรรม์ พระภูมิคอกวัวชื่อเทพเถร พระภูมิยุ้งข้าวชื่อพระไชยกัสสป

พระภูมินาชื่อพระธรรมโหรา พระภูมิลานชื่อพระธรรมโหราเหมือนกัน พระภูมิสวนชื่อพระธรรมิกราช พระภูมิวัดชื่อพระธาตุอารามแล

คนใช้พระภูมิ 3 คน คนหนึ่ง ชื่อจันทร์ทิตย์ คนหนึ่งชื่อจันทร์ อีกคนหนึ่งชื่อเจ้าทรัพย์เชิงเรือน

ถ้าผู้ใดจะกระทำการอันใดก็ดีให้ทำการตามอาจารย์ท่านกล่าวมานี้เถิดฯ

รู้จักชื่อพระภูมิ รู้จักคนใช้พระภูมิ...ยังไม่พอ ยังต้องรู้ว่าวันเวลาไหนๆ พระภูมิท่านอยู่อย่างไร

เดือน 5 พระภูมินอนเอาหัวไปบูรพา เทพยดาอยู่ทิศหรดี มฤตยูอยู่อีศาน ห้ามวัน 2-5 มิให้ทำการมงคลแลฯ

เดือน 6 พระภูมินอนเอาหัวไปอาคเนย์ หน้าไปอุดร มฤตยูอยู่อาคเนย์ ห้ามวัน 2-3 มิให้ทำการมงคลแลฯ

เดือน 7 พระภูมินอนเอาหัวไปทักษิณ หน้าไปบูรพ์ เทพยดาอยู่ทิศอีศาน มฤตยูอยู่หรดี ห้ามวัน 4 มิให้ทำการมงคลแลฯ

เดือน 8 พระภูมินั่งผินหน้าไปทิศทักษิณ เทพยดาอยู่ทิศอาคเนย์ มฤตยูอยู่พายัพ ห้ามวัน 7ฯ

เดือน 9 พระภูมินั่งผินหน้าไปประจิม เทพยดาอยู่หรดี มฤตยูอยู่อีศาน ห้ามวัน 2-4ฯ

เดือน 10 พระภูมินอนเอาหัวไปพายัพ หน้าไปประจิม เทพยดาอยู่ทิศพายัพ มฤตยูอยู่อาคเนย์ ห้ามวัน 3ฯ

เดือน 11 พระภูมินอนเอาหัวไปอุดร หน้าไปประจิม เทพยดาอยู่ทิศอีศาน มฤตยูอยู่ทิศหรดี ห้ามวัน 4-6ฯ

เดือน 12 พระภูมินอนเอาหัวไปอีศาน หน้าไปทักษิณ เทพยดาอยู่ทิศอาคเนย์ มฤตยูอยู่ทิศพายัพ ห้ามวัน 1-7ฯ

เดือน 1 พระภูมิอยู่กลางถนน ผินหน้าไปหรดี เทพยดาอยู่หรดี มฤตยูอยู่อีศาน ห้ามวัน 2–4ฯ

เดือน 2 พระภูมินั่งพะแนงผินหน้าไปบูรพา เทพยดาอยู่พายัพ มฤตยูอยู่อาคเนย์ ห้ามวัน 1ฯ

เดือน 3 พระภูมินั่งกลางธรณีผินหน้าไปบูรพา เทพยดาอยู่อีศาน มฤตยูอยู่หรดี ห้ามวัน 7ฯ

เดือน 4 พระภูมิเวียนรอบแผ่นดิน เทพยดาอยู่อาคเนย์ มฤตยูอยู่พายัพ ห้ามวัน 7ฯ

ถ้าผู้ใดจะให้ข้าวบัตรแก่พระภูมิให้เข้าตามปลายตีน จึงดี ถ้านั่งยืนให้เข้าตรงกลางจึงดี ถ้าเข้ามิต้อง พระภูมิให้โทษฯ

จบกิจกรรมพระภูมิเจ้าที่ 12 เดือน ท่านผู้ใดอ่านถึงตอนนี้ได้แสดงว่ามีศรัทธาแน่นแฟ้น

เรื่องศาลเป็นของสูง โบราณท่านว่าลบหลู่มิได้ ไหว้ให้ดี พลีให้ถูก เคราะห์ที่ว่าร้ายก็จะกลายเป็นดี...แล.

กิเลน ประลองเชิง

22 ส.ค. 2560 09:43 22 ส.ค. 2560 12:38 ไทยรัฐ