วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปิดสวนปาล์มอีก จี้ดำเนินคดีรุกป่า

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. จนท.ทหารด้านการข่าวกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 จ.กระบี่ เข้าตรวจสอบสวนปาล์มน้ำมันของ บ.ไทยอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จก. ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา หลังจากมีกลุ่มชาวบ้านผู้เรียกร้องที่ดินทำกิน “กลุ่มเกษตรสรรค์สร้างสังคมใหม่” กว่า 100 คน ปิดทางเข้าออกและสร้างที่พัก ห้ามคนงานบริษัทเข้าเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยนายชูวงศ์ มณีกุล ที่ปรึกษากฎหมายกลุ่มชาวบ้าน ได้ร้องนายกรัฐมนตรีให้ใช้ ม.44 เอาผิดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ปล่อยให้มีการบุกรุกพื้นที่นิคมสหกรณ์ป่าสงวน และที่ สปก. รวมกว่า 7,000 ไร่ มานานกว่า 20 ปี โดยไม่ดำเนินคดีตามกฎหมาย

ร.อ.ไพฑูร หนูเงิน หน.ฝ่ายอำนวยการด้านการข่าว กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 เปิดเผยว่า จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าเป็นการบุกรุกที่ดินตามที่กลุ่มชาวบ้านอ้างหรือไม่ ในเบื้องต้น จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ปลายพระยา ตัวแทนประชาชนผู้เรียกร้องที่ดินทำกิน และตัวแทนบริษัทได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันของบริษัทดังกล่าว ในพื้นที่หมู่ 9 ต.ปลายพระยา พบว่ามีการครอบครองพื้นที่กว่า 15,962 ไร่ ขณะที่บริษัทได้รับอนุญาตสัมปทานปลูกปาล์ม 8,500 ไร่.

จนท.ทหารด้านการข่าวกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 จ.กระบี่ เข้าตรวจสอบสวนปาล์มน้ำมันของ บ.ไทยอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จก. ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา หลังจากมีกลุ่มชาวบ้านผู้เรียกร้องที่ดินทำกิน “กลุ่มเกษตรสรรค์สร้างสังคมใหม่” 22 ส.ค. 2560 08:54 22 ส.ค. 2560 08:55 ไทยรัฐ