วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยื่น ป.ป.ช.สอบโรงฆ่าสัตว์20ล้าน

จากกรณีประธานและรองประธานสภาเทศบาลตำบลดงมะไฟ ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร ยื่นหนังสือร้องเรียน ประธานชมรมผู้สื่อข่าว จ.สกลนคร ขอให้ตรวจสอบ โครงการกู้เงินเพื่อก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลจำนวน 20 ล้านบาท ที่ส่อไปในทางมิชอบ หลังจากได้ยื่นหนังสือร้องเรียน ผวจ.สกลนคร, ศูนย์ดำรงธรรม จ.สกลนคร, สตง.สกลนคร, มทบ. 29 โดยตั้งข้อสังเกตถึงความไม่โปร่งใส 25 ข้อ โดยเฉพาะไม่นำเรื่องนี้เข้าสู่สภาเทศบาลให้สมาชิกเห็นชอบทั้งการเบิกจ่ายเงิน ไม่มีการลงวันที่ใต้ชื่อและตำแหน่งนั้น

ความคืบหน้าในเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 21 ส.ค. ที่ สนง.ป.ป.ช.จังหวัดสกลนคร นายชาญณรงค์ กุลสานต์ ประธานสภาเทศบาลตำบลดงมะไฟ และนางสวิตตา ศรีเทียน รองประธานสภาฯ ได้นำหนังสือร้องเรียนให้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ไปยื่นต่อนายวิโรจน์ ฆ้องวงศ์ ผอ.ป.ป.ช. ประจำ จ.สกลนคร ข้อความ ในหนังสือระบุว่า โครงการส่อทุจริตและไม่โปร่งใส ต้องการให้สั่งระงับการเบิกจ่ายเงินก่อนที่จะเกิดความเสียหายมากไปกว่านี้ นายวิโรจน์รับปากว่าจะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปและจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย

ทางด้านนายพัชรพล เกตุวงษา นายกเทศมนตรีตำบลดงมะไฟ กล่าวว่า ได้ทำตามขั้นตอน ทุกอย่าง ผ่านความเห็นชอบจากหลายหน่วยงาน เช่น สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด จนถึง ผวจ.สกลนคร เซ็นลงนามเห็นชอบและอนุมัติโครงการ โดยมีมติสภาเห็นชอบให้กู้เงินจากเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จำนวน 20 ล้านบาท ทั้งที่ผู้ร้องเรียนเองคือประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาลตำบลดงมะไฟ ก็มีหลักฐานรายชื่อเห็นชอบให้เกิดโครงการดังกล่าวขึ้น ด้วยมติ 7 ต่อ 5 เสียง จึงไม่รู้ว่าทำไมถึงมาร้องเรียนในข้อเอกสารว่าไม่ถูกต้อง.

จากกรณีประธานและรองประธานสภาเทศบาลตำบลดงมะไฟ ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร ยื่นหนังสือร้องเรียน ประธานชมรมผู้สื่อข่าว จ.สกลนคร ขอให้ตรวจสอบ โครงการกู้เงินเพื่อก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลจำนวน 20 ล้านบาท ที่ส่อไปในทางมิชอบ 22 ส.ค. 2560 08:48 22 ส.ค. 2560 08:49 ไทยรัฐ