วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขอยกเว้น “แวต” ทัวร์อินบาวด์

นายสุรวัช อัครวรมาศ อุปนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) เปิดเผยว่า แอตต้าขอเสนอให้ภาครัฐพิจารณามาตรการส่งเสริมธุรกิจนำเที่ยวที่ทำตลาดขาเข้า (อินบาวด์) ด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) โดยใช้มาตรฐานเดียวกับธุรกิจส่งออก ซึ่งจะทำได้ต่อเมื่อมีการปรับมุมมองให้เห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวที่ถือเป็นการส่งออกภาคบริการ คือ การนำรายได้จากต่างประเทศเข้ามาประหนึ่งการจำหน่ายสินค้าให้กับต่างประเทศ เฉพาะปีที่ผ่านมา ไทยมีรายได้จากต่างชาติกว่า 1.6 ล้านล้านบาท มาตรการดังกล่าวจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งด้านการแข่งขันทำตลาดให้กับผู้ประกอบการ เนื่องจากมีต้นทุนในการบริการลดลง สอดคล้องกับการแข่งขันในปัจจุบันที่อาเซียนขยับตัวดึงดูดตลาดใหญ่ของไทย โดยเฉพาะเวียดนาม ที่มียอดการเติบโตของนักท่องเที่ยวจีนสูงมาก เป็นประเทศที่ชิงส่วนแบ่งตลาดของไทยไปเป็นอันดับต้นๆ ระหว่างที่ไทยอยู่ในช่วงจัดระเบียบทัวร์ผิดกฎหมายเมื่อไตรมาส 4 ปี 2559

“จากการรายงานองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเวียดนาม ถึงจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติใน 7 เดือนแรกปีนี้มีจำนวน 7.2 ล้านคน เติบโต 128% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และเฉพาะตลาดจีนมีจำนวน 2.2 ล้านคน เติบโต 151% ทั้งนี้ หากมีการยกเว้นแวตให้กับบริษัททัวร์อินบาวด์ จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในวงจรของธุรกิจท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ภายใต้กฎหมาย หรือมีการสนับสนุนธุรกิจที่ทำถูกกฎหมายมากขึ้น”.

นายสุรวัช อัครวรมาศ อุปนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) เปิดเผยว่า แอตต้าขอเสนอให้ภาครัฐพิจารณามาตรการส่งเสริมธุรกิจนำเที่ยวที่ทำตลาดขาเข้า (อินบาวด์) ด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) 22 ส.ค. 2560 07:57 22 ส.ค. 2560 07:57 ไทยรัฐ