วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เผยบริษัทในตลาดหุ้นกำไรบานฉ่ำ

นายสันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 572 บริษัท หรือ 94% จากทั้งหมด 605 บริษัท (รวมกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ไม่รวมบริษัทในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน) นำส่งผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกปีนี้ พบว่า

บจ.มีกำไร 445 บริษัท คิดเป็น 77.80% ของบริษัทที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดย 6 เดือนแรกปีนี้ บจ.มียอดขายรวม 5,430,488 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.09% มีกำไรขั้นต้น 1,263,050 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 516,527 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.62% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ฯลฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้น ทั้งนี้ บจ.มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 23.26% ลดลงเมื่อเทียบกับ 25.06% ของช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ บจ.ในตลาดหลักทรัพย์ (SET) และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ประกาศจ่ายเงินปันผลตั้งแต่เดือน มิ.ย. จนถึงปัจจุบัน 159 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 123,713 ล้านบาท โดยประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดการดำเนินงานครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย.) 117 บริษัท ในรูปแบบ cash dividend และ stock dividend มูลค่ารวม 93,883 ล้านบาท มากกว่าปีที่ผ่านมา ที่ประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานครึ่งปีแรกทั้งหมดอยู่ที่ 88,043 ล้านบาท และ 6 เดือนแรกปีนี้เศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่งผลดีต่อ บจ.ไทย ทำให้มียอดขายเติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน แต่เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตและการขายที่สูงขึ้น ทำให้มีกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิลดลงในไตรมาส 2 แต่หมวดธุรกิจที่มียอดขายและกำไรสุทธิเติบโตได้ดีมี อาทิ หมวดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภค หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และจากการคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในครึ่งปีหลัง จะส่งผลบวกต่อการดำเนินงานของ บจ.ในช่วงที่เหลือของปีนี้.

นายสันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 572 บริษัท หรือ 94% จากทั้งหมด 605 บริษัท 22 ส.ค. 2560 07:55 22 ส.ค. 2560 07:55 ไทยรัฐ