วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จิตอาสาสกัดรุนแรง

จากการจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงาน “นวัตกรรมจิตอาสาวิถีสุขภาวะทางปัญญา” ในการป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม น.ส.สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง ผู้จัดการโครงการพัฒนาสมรรถนะจิตอาสาและเครือข่ายด้วยวิถีการพัฒนาสุขภาวะ ทางปัญญาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ได้เชิญ 6 ชุมชน จาก 3 เขตของกรุงเทพมหานคร มาร่วมเรียนรู้ ฝึกทักษะด้านการทำงานป้องกันปัญหาความรุนแรงเพื่อให้มีความเข้าใจรับรู้ถึงผลกระทบสำคัญที่ไม่ใช่เพียงผู้หญิงที่ถูกกระทำเท่านั้น แต่ยังรับรู้ถึงปัญหาของเด็กเยาวชนที่ก้าวพลาด การตั้งครรภ์ไม่พร้อม ความรุนแรงในครอบครัว นอกจากนี้ยังเกิดข้อค้นพบมิติจิตอาสา ที่ร่วมมือคิด ช่วยกันทำ ช่วยกันแก้และป้องกันปัญหาในชุมชนด้วยกันเอง.

จากการจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงาน “นวัตกรรมจิตอาสาวิถีสุขภาวะทางปัญญา” ในการป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม น.ส.สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง 22 ส.ค. 2560 01:08 ไทยรัฐ